Strateginiai projektai

„AUGA“ siekia sukurti naują ūkininkavimo standartą, tvaraus ekologiško maisto architektūrą, kurioje svarbiausias vaidmuo atitenka trims technologiniams projektams:

Biodujų infrastruktūros ir jomis varomos transporto priemonių sukūrimui. Tai leis atlikti žemes ūkio darbus be iškastinio kuro ir glaudžiau integruoti žiedinės ekonomikos modelio šakas, panaudojant mėšlą ne tik kaip trąšą, bet ir kaip biodegalus dirbant ūkio darbus. 2021 m. „AUGA“ pristatė pirmąjį profesionaliam naudojimui skirtą hibridinį biometanu ir elektra varomą traktorių.

Specializuotų pašarų technologijai. Ji suteiks galimybę sumažinti galvijų metano emisijas bei bendrą išmetamo anglies dvideginio ir jo ekvivalentų kiekį visose atitinkamų gyvūninės kilmės baltymų produktų grupėse.

Regeneracinei sėjomainai. Taikant šį metodą grūdinės kultūros yra pakeičiamos daugiametėmis ankštinėmis žolėmis, galinčiomis kaupti (sekvestruoti) anglį ir fiksuoti dirvožemyje azotą. Šios žolinės kultūros ne tik sumažins bendrą emisijų kiekį, bet kartu taps neatsiejama gyvulininkystes dalimi.

„AUGA“ vystomi projektai yra integruojami į dabartinį uždaro ciklo modelį, kuris siekia sinergijos tarp skirtingų žemės ūkio šakų ir organinių atliekų antrinio panaudojimo.

Iki 2025 m. „AUGA“ yra išsikėlusi tikslą sumažinti anglies dvideginio ir jo ekvivalento išmetimą per:

– ūkio darbams sunaudojamą iškastinį kurą (50 proc. mažiau emisijų);
– vieną pagamintą karvės pieno toną (50 proc. mažiau emisijų);
– vieną pagamintą augalininkystės produkcijos sausųjų medžiagų toną (30 proc. mažiau emisijų).

Galutinis „AUGA“ tikslas iki 2030 m. tapti pilnai klimatui neutralia bendrove. Tam, kad tai pasiektume, įsipareigojame matuoti savo veiklos emisijas ir kasmet pateikti duomenis jums Tvarumo ataskaitose.

Šios technologijos taps proveržiu visoje maisto gamybos grandinėje, kurias bus siekiama pritaikyti ne tik „AUGA“ ūkiuose, bet ir globaliu mastu.