MTEP Lab

„AUGA group“ investuoja į biodujų valymo technologijos kūrimą

https://www.esinvesticijos.lt/lt/

AUGA group, AB įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą, kurio tikslas yra skatinti biojėgainių vystymo klasteriui priklausančių juridinių asmenų bendradarbiavimą vykdant mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) veiklas.

AUGA group, AB, kaip klasterio koordinatorius, yra viešai prieinamos biojėgainių vystymo klasterio laboratorinės įrangos „MTEP LAB” nuomotoja ir juridiniams asmenims gali suteikti šias paslaugas:

– Įrangos nuomą, kurią apima: žalių biodujų pirminio valymo, biodujų mišinio (CH4 ir C02) atskyrimo ir digestato prisotinimo C02 dujomis laboratoriniai įrenginiai).
– Techninio personalo nuomą ir laboratorijos pervežimą.

Kainodara ir įrangos aprašymas: atsiųskite čia
Naudojimosi įranga tvarka: atsiųskite čia
Užklausos forma dėl atviros prieigos išteklių ir paslaugų: spauskite čia

Kontaktai:
Armandas Šimulis, „AUGA group“ turto valdymo skyriaus vadovas
Tel.: +370 5 233 5340
El.paštas: a.simulis@auga.lt