„AUGA group“ pristatė 2019 metų Tvaraus verslo ataskaitą ir ŠESD mažinimo tikslus

„AUGA group“ paskelbė 2019 m. Tvaraus verslo ataskaitą, kurioje atskleidžiama ne finansinė informacija apie veiklą aplinkosaugos, socialinėje ir  valdymo srityse. 

„Pristatydami ataskaitą tradiciškai norime apžvelgti, ką per metus nuveikėme svarbiausiose veiklos srityse, kokius tikslus keliame keleriems ateinantiems metams. Puikiai suprantame, kad esame atsakingi ne tik už finansinius verslo rodiklius, bet ir kitas sritis, kurias vienaip ar kitaip kasdien veikiame“, – teigia Kęstutis Juščius, „AUGA group“ generalinis direktorius.

Vienu svarbiausių prioritetų bendrovė laiko į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimą.

„AUGA group“ yra užsibrėžusi tikslą iki 2025 m. bendras jos veiklos ŠESD (šiltnamio efektą sukeliančios dujos) emisijas sumažinti 27 proc., jei nedidės jos dirbamų žemių plotas. Šių tikslų Bendrovė siekia tobulindama savo veiklos procesus ir vystydama unikalias technologijas trijose pagrindinėse srityse, kurios šiuo metu išskiria didžiąją dalį emisijų.

Bendrovė nuo 2020 m. klimato kaitos klausimus įtrauks į reguliarius Valdybos posėdžius, kad galėtų dar tiksliau įvertinti šioje srityje nuveiktus darbus.

Daug buvo nuveikta ir socialinėje bei valdymo srityse.

Praėjusiais metais taip pat pirmą kartą atlikta visų Grupės darbuotojų apklausa,  jau antrus metus vykdyta ir speciali bendruomenių apklausa.

2019 metais iš esmės pasikeitė Bendrovės valdymo modelis, buvo pasirinktas nepriklausomos valdybos modelis. Tai yra pirmas atvejis Lietuvoje, kuomet nevalstybinės bendrovės valdybos nariai nėra susiję su kontroliuojančiu akcininku.

Plačiau: skaitykite čia