Tvaraus ūkininkavimo vystymui „Agrowill Group“ siekia pritraukti 20 mln. eurų

Viena didžiausių ekologinio ūkininkavimo grupių Europoje „Agrowill Group“, valdanti ekologinio ūkininkavimo bendroves visoje šalyje, per artimiausius dvejus metus inovacijoms bei moksliniams tyrimams ketina pritraukti 20 mln. eurų investicijų. Įgyvendindama naują tvarios veiklos viziją, bendrovė nuo šiol pagrindinį dėmesį ketina sutelkti į ekologiškų žemdirbystės ir gyvulininkystės produktų gamybą ir tolesnį inovacijų kūrimą bei tapti ne tik didžiausiu, tačiau ir pažangiausiu ekologiniu ūkiu Europoje.
„Per artimiausius dvejus metus esame pasiryžę įgyvendinti novatorišką tvaraus ūkininkavimo modelį ir visiškai pakeisti šiuo metu rinkoje egzistuojantį supratimą apie ekologinį žemės ūkį. Manome, kad ateities ekologinis ūkis yra daugiau nei tik chemikalų naudojimo atsisakymas. Mūsų vizija – ekologiški maisto produktai, išauginti tvariu būdu ir prieinami platesniam vartotojų ratui. Tai mes kursime veikloje pasitelkdami efektyvias šiuolaikines technologines inovacijas, o tvarumo sieksime nuo iškastinio kuro pereidami prie biodujų” – pristatyme žiniasklaidai kalbėjo „Agrowill Group“ valdybos pirmininkas Kęstutis Juščius.
Pasak K. Juščiaus, sparčiai auganti ekologiškų maisto produktų rinka pasaulyje sudaro palankias sąlygas „Agrowill Group“ veikos plėtrai ir naujos vizijos įgyvendinimui, kuri užtikrins, kad ateityje bendrovės prekės ženklas bus siejamas su tvariu, socialiai atsakingu bei aplinką tausojančiu verslu.
Praėjusiais metais užbaigusi restruktūrizacijos etapą ir pasirinkusi naują ekologinės žemdirbystės ir gyvulininkystės kryptį, „Agrowill Group“ siekia pritraukti investicijas moksliniams tyrimams ir inovacijų kūrimui: išplėtoti naujos kartos pienininkystės ir paukštininkystės ūkį, įrengti ekologiškų pašarų gamybos liniją bei vystyti ekologiškų sėklų gamybą. Investicijos sudarys apie 17 mln. eurų. Dar 3 mln. eurų ketinama investuoti į biodujų pritaikymą traktorių kurui ir kitas sritis.
„Siekiame, kad „Agrowill Group“ būtų daugiau nei ekologinis ūkis: nuo tradicinio ūkininkavimo pereiname prie ekologiško, nuo žaliavinių prekių – prie galutinio produkto. Naudodami pažangiausias technologijas ketiname būti daugiau nei ekologišku gamintoju“, – teigia K. Juščius.
„Agrowill Group“ skaičiavimais, iš gyvulininkystės fermose susidarančio mėšlo per metus ji galėtų išgauti apie 7,5 mln. kub. m. biodujų. Tai padėtų sumažinti anglies dvideginio emisiją maždaug 35 tūkst. t per metus. Planuojama išvengti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo žemės ūkio veikloje, kuris susidaro natūraliai pūvant mėšlui. Pritaikius išvalytas suspaustas biodujas žemės ūkio technikos kurui bus sumažintas iškastinio kuro naudojimas.
Įgyvendinusi ekologinio ūkininkavimo viziją, „Agrowill Group“ 2018-2019 m. planuoja per metus perdirbimui primelžti 37 tūkst. t pieno, užauginti 20 tūkst. t grūdinių kultūrų ir 28 tūkst. t daržovių bei 12 tūkst. t grybų.
Bendrovė valdo 25 500 ha dirbamos žemės ploto ir užaugina 10 000 t grybų per metus, grupės įmonėms visoje šalyje priklauso 3 500 melžiamų karvių. Neaudituotais duomenimis per 2015 m. „Agrowill Group“ gavo 47,4 mln. eurų pajamų, kurios, palyginti su ankstesniais metais, išaugo 13 procentų. Bendrovės pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBTDA) siekė 10,8 mln. eurų ir, palyginti su 2014 m., padidėjo net 52 procentais.
Europoje ekologiškų žemės ūkio produktų pardavimai sudaro daugiau nei 26 mlrd. EUR ir kasmet jie didėja vidutiniškai po 8 procentus. JAV rinkoje ekologiškų ūkio produktų pardavimai sudaro 31,1 mlrd. eurų, jų metinis augimas iki šiol siekė daugiau kaip 11 procentų.
Remiantis vartotojų tyrimų duomenimis įvairiose šalyse, apie 75 proc. žmonių mano, kad daugelis šiandien siūlomų maisto produktų nėra natūralūs ir ekologiški, o 80 proc. tiki, kad gyvenimo kokybė gali pagerėti pasirinkus vartoti „švarų” maistą.
Tvaraus vartojimo tendencijos šiuo metu yra itin paplitusios Skandinavijos šalyse, pavyzdžiui, Švedijoje net 38 proc. vartotojų apibūdinami kaip tie, kurie propaguoja sveikos ir tvarios gyvensenos būdą bei renkasi ekologiškus produktus.

Daugiau informacijos:
Linas Bulzgys, AB „Agrowill Group“ generalinis direktorius, tel. +370 685 16 267