Pirmą metų ketvirtį „AUGA group“ pajamos ir pelningumas augo

Didžiausia ekologiško maisto gamintoja „AUGA group“ nuosekliai gerino finansinius rezultatus. Grupės pardavimo pajamos per pirmus tris metų mėnesius siekė 19,48 mln. Eur ir buvo 14 proc. didesnės, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu ankstesniais metais, kai jos siekė 17,04 mln. Eur.

Per pirmus tris 2021 m. mėnesius, bendrasis grupės pelnas pasiekė 4,51 mln. Eur, žymėdamas 21 proc. augimą, lyginant su praėjusiais metais (3,74 mln. Eur). Ataskaitiniu laikotarpiu grupė uždirbo 0,67 mln. Eur, kai tuo pačiu metu pernai grynasis pelnas buvo 0,18 mln. Eur.

2021 m. grupės EBITDA siekė 5,74 mln. Eur ir buvo 16 proc. didesnė nei ankstesniais metais, kai šis rodiklis siekė 4,95 mln. Eur.

„AUGA group” priklausančios įmonės deda dideles pastangas strategijos tikslams įgyvendinti – tam yra skiriama vis daugiau finansinių ir žmogiškųjų resursų. Ir toliau skiriame dėmesį efektyvumo darbotvarkei ir finansinių rezultatų gerinimui kiekvieną ketvirtį”, – teigia Kęstutis Juščius, „AUGA group” generalinis direktorius.

Augalininkystės segmentas

Remiantis grupės duomenimis, dabartinės sąlygos žemės ūkio produkcijos gamybai yra palankios. Oro sąlygos žieminių kultūrų sėjai praėjusi rudenį bei žiemą buvo geros, produkcijos kainos rinkose auga.

Dėl padidėjusio žieminių kultūrų ploto ir aukščiau minėtų priežasčių, grupė iš viso apskaičiavo 3,61 mln. Eur pelno dėl biologinio turto (žieminių kultūrų ir sėklinių dobilų) pripažinimo tikrąja verte. Palyginus tai su praėjusių metų pirmu ketvirčiu, kai bendras pelnas siekė 2,72 mln. Eur, matomas 33 proc. augimas. Svarbu paminėti, kad 2020 m. gruodžio 31 d. grupė jau pripažino 2,02 mln. Eur pelno dėl biologinio turto pripažinimo tikrąja verte. Taigi, į 2021 m. pirmojo ketvirčio rezultatą grupė įtraukė 1,59 mln. Eur pelno dėl biologinio turto pripažinimo tikrąja verte.

Augalininkystės segmento bendrasis pelnas, apimantis žemės ūkio produkcijos pardavimo rezultatą, biologinio turto tikrosios vertės pokyčius bei žemės ūkio subsidijas, 2021 m. siekė 3,43 mln. Eur. Tai yra 16 proc. daugiau nei 2020 m., kai bendrasis pelnas siekė 2,96 mln. Eur.

Pieninkystės segmentas

Pienininkystės segmento pardavimo pajamos 2021 m. siekė 3,28 mln. Eur ir buvo 6 proc. mažesnės, lyginant su metais prieš tai (3,49 mln. Eur).

Pieno primilžiai buvo mažesni nei tikėtasi dėl pasikeitusių pašarų gyvuliams ir nedavė planuoto rezultato.  Tačiau grupė ir toliau sieks įgyvendinti numatytą darbotvarkę didinti segmento efektyvumą ir rezultatyvumą. Kaip ir numatyta, grupė toliau didina karvių skaičių ir iki šių metų pabaigos planuoja pasiekti 3,6 tūkst.

Bendrasis pienininkystės segmento pelnas augo, lyginant su ankstesniais metais. Per tris pirmus 2021 m. mėnesius, bendrasis segmento pelnas buvo 0,21 mln. Eur, kai 2020 m. jis siekė 0.09 mln. Eur.

Grybininkystės segmentas

Grybų auginimo segmento pardavimai išliko panašūs į praėjusius metus. Per tris 2021 m. mėnesius, pardavimo pajamos viso siekė 7,26 mln. Eur, lyginant su 7,28 mln. Eur metais prieš tai.

Pirmąjį 2021 m. ketvirtį bendrasis grybininkystės segmento pelnas buvo 0,50 mln. Eur arba 20 proc. mažesnis, nei tuo pačiu periodu pernai, kai šis rodiklis siekė 0,62 mln. Eur.

Nors palyginus šiuos rezultatus matomas bendrojo pelno sumažėjimas, bendrovė rezultatus vertina teigiamai. 2021 m. vis dar jaučiama COVID-19 pandemijos įtaka segmento rezultatams, kurios nebuvo tuo pačiu metu ankstesniais metais. Be to, didelis dėmesys aukštesnės pridėtinės vertės produktams šių metų pirmąjį ketvirtį lėmė geresnius pelningumo rezultatus, lyginant su paskutiniais 2020 m. ketvirčiais.

Galutiniam vartojimui skirtų produktų segmentas

Segmentas bendrovei yra strategiškai svarbus ir jis toliau demonstruoja ryškų augimą. Bendri segmento pardavimai per pirmąjį šių metų ketvirtį pasiekė 1,42 mln. Eur. Tuo pačiu laikotarpiu pernai segmento pardavimai buvo 0,91 mln. Eur.

Didėjančios veiklos apimtys turėjo teigiamos įtakos segmento pelningumui. Per pirmus tris 2021 m. mėnesius segmento bendrasis pelnas šoktelėjo iki 0,38 mln. Eur, kai tuo pačiu laikotarpiu pernai jis siekė 0,06 mln. Eur.

Veiklos sąnaudos

Grupės veiklos sąnaudos per 2021 m. siekė 2,53 mln. Eur, lyginant su 2,25 mln. Eur praėjusiais metais. Šis augimas susijęs su padidėjusiomis darbo užmokesčio, bendrosiomis administracinėmis ir pardavimų sąnaudomis.  Be to, veiklos sąnaudos padidėjo dar ir dėl to, kad į 2021 m. veiklos sąnaudas įtrauktos ir Grybai LT, KB veiklos sąnaudos, o 2020 m. pirmajame ketvirtyje šios bendrovės rezultatai dar nebuvo įtraukti į konsoliduotas finansines ataskaitas.

Finansiniai duomenys MS Excel formatu

Siekiant sudaryti geresnes sąlygas investuotojams susipažinti su grupės finansiniais duomenimis ir juos analizuoti, grupė paruošė ir savo interneto tinklapyje viešai skelbia istorinius, įskaitant naujausio ataskaitinio laikotarpio, finansinius duomenis MS Excel formatu. Duomenys pasiekiami šia nuoroda: https://auga.lt/investuotojams/ataskaitos-ir-prezentacijos/#tabs