Pernai AB „Agrowill Group“ pajamos ir EBITDA stiebėsi aukštyn

Neaudituotais duomenimis, ekologinio ūkininkavimo modelį diegianti AB „Agrowill Group“ pernai gavo 47,42 mln. eurų pajamų arba 13 proc. daugiau nei 2014 metais, kai bendrovės pajamos siekė 41,95 mln. eurų. Bendrovės EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) rodiklis 2015 metais sudarė 10,56 mln. eurų – 49 proc. daugiau nei 2014 metais (7,08 mln. eurų). Grynasis „Agrowill Group“ pelnas 2015-aisiais buvo 3,87 mln. eurų, tuo tarpu 2014 metais – 10,3 mln. eurų.
Nors grynasis „Agrowill Group“ pelnas 2015-aisiais sumažėjo, tačiau įvertinus 2014 metais atliktą 9,04 mln. eurų neigiamo prestižo nurašymą (atsiradusį susijungus AB „Agrowill Group“ ir UAB „Baltic Champs“), 2015 metais uždirbta 2,6 mln. eurų grynojo pelno daugiau.
„Esame patenkinti rezultatu, ypač turint galvoje, kad grupės įmonės pertvarko gamybos procesus taip, kad jie atitiktų ekologinės žemdirbystės reikalavimus. O neigiami išoriniai faktoriai, tokie kaip Rusijos embargas ar pieno produktų perprodukcija taip pat niekur nedingo. Bendrasis grybų auginimo ir ypač pieninės gyvulininkystės pelnas mažėjo palyginti su 2014 metais, tačiau neigiamą įtaką beveik visiškai atsvėrė daug geresni augalininkystės rezultatai. Pernai nuo birželio dirbome vadovaudamiesi griežtomis ekologinio žemės ūkio taisyklėmis, todėl jau aiškiau, kaip grupės viduje paskirstyti resursus ir riziką siekiant, kad mūsų pasirinktas modelis taptų tvarus ir ekonomiškai pagrįstas“, – komentavo „Agrowill Group“ generalinis direktorius Linas Bulzgys.
Iš viso per 2015 metus “Agrowill Group” bendrasis pelnas sudarė 10,52 mln. eurų ir buvo 2,69 mln. eurų didesnis negu 2014 metais. 2015 metų bendrąjį pelną iš grybų ir komposto pardavimų sudarė 2,06 mln. eurų, iš augalininkystės – 2,87 mln. eurų, pieninė gyvulininkystė generavo 0,92 mln. eurų nuostolio. Bendrovė gavo 7,5 mln. eurų žemės ūkiui skirtų išmokų, iš kurių beveik 4 mln. eurų sudarė ekologinės išmokos, kurios visiems ekologiniams ir pereinamiesiems ūkiams yra skiriamos kompensuoti dėl ekologinio ūkininkavimo reikalavimų laikymosi mažėjančius derlingumus ir pieno primilžius.
„Agrowill Group“ praėjusiųjų metų pabaigoje perleido žemės plotus valdančias įmones kontroliuojančių bendrovių akcijas fondų valdymo įmonės „Synergy Finance“ investiciniam fondui „Fixed Yield Invest Fund“. Fondui perleistos bendrovės netiesiogiai iš viso valdo apie 6,4 tūkst. hektarų žemės, kurios vertė rinkoje siektų beveik 24 mln. eurų. Fondas už 100 proc. bendrovių akcijų atsiskaitė savo išleistais investiciniais vienetais, kurių grynoji vertė sandorio sudarymo dieną buvo 6,6 mln. eurų. Antrinės įmonės perleistos kartu su 15,3 mln. eurų siekiančiais finansiniais įsipareigojimais, už šiuos įsipareigojimus „Agrowill Group“ nėra suteikusi jokių garantijų ar laidavimų.
Bendrovė 2015 metų pabaigoje valdė 100 proc. fondo vienetų ir, remiantis Tarptautiniais apskaitos standartais bei auditorių siūlymu, fondo turtas bei įsipareigojimai buvo konsoliduojami. Dėl šios priežasties bendras „Agrowill Group“ finansinių skolų portfelis metų pabaigoje siekė 46,7 mln. eurų. Atėmus investicijų fondui kartu su antrinių įmonių akcijomis perleistas skolas, už kurių grąžinimą grupė nėra įsipareigojusi bankams , bendrasis portfelis siektų 35,2 mln. eurų.
Siekdama sumažinti skolų naštą bendrovė pernai pasiekė strateginį susitarimą su bankais DNB ir „Swedbank“ dėl ilgalaikių skolų portfelio pertvarkymo. Abu bankai „Agrowill Group“ lygiomis dalimis suteikė sindikuotą 39 mln. eurų paskolą, iš kurios 33 milijonų eurų buvo skirti refinansuoti esamą skolų portfelį, o papildomi 6 milijonus eurų bus naudojami tiek veiklos, tiek plėtros projektų finansavimui. Toks susitarimas leidžia artimiausiais metais net trečdaliu sumažinti skolos grąžinimui reikalingą pinigų sumą.
Ekologinę žemės ūkio ir maisto produktų gamybą sertifikuojanti įstaiga „Ekoagros“ visų AB „Agrowill Group“ priklausančių ir nuomojamų žemės plotų (23,5 tūkst. hektarų) bei grupei priklausančių gyvulininkystės ūkių sertifikavimo procesą užbaigė 2015 metų gruodį. 2016 metų užaugintas derlius atitiks pereinamojo laikotarpio ekologinio ūkio P2 statusą, kuris leidžia tokią augalininkystės žaliavą naudoti ekologiniu būdu auginamų gyvulių racionuose iki 30 proc. Realizuojant rinkoje tokio tipo žaliava yra 30-50 eurų už toną pigesnė, lyginant su turinčia ekologijos sertifikatą, tačiau visgi juntamai brangesnė negu įprastinės augalininkystės produkcija, ypač įvertinant, kad įprastinės produkcijos kainos šiuo metu yra žemumose.
Sertifikuota ekologiška „Agrowill Group“ žemės ūkio produkcija rinkoje turėtų atsirasti 2017 metais.

Daugiau informacijos:
Linas Bulzgys, AB „Agrowill Group” generalinis direktorius, tel. +370 685 16 267