Per pirmąjį pusmetį „AUGA group“ nuosekliai gerino veiklos rezultatus

Per pirmąjį šių metų pusmetį „AUGA group“ suvaldė COVID-19 pandemijos sukeltus iššūkius ir visuose veiklos segmentuose pagerino rezultatus.

Per 2020 m. pirmąjį pusmetį „AUGA group“ ir jos dukterinių įmonių pardavimo pajamos siekė 34,69 mln. Eur ir buvo 20 proc. didesnės nei 2019 m. atitinkamą laikotarpį (28,84 mln. Eur).

Grupės 2020 m. pirmojo pusmečio bendrasis pelnas sudarė 8,58 mln. Eur ir buvo 36 proc. didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Grynojo pelno per 2020 m. pirmąjį pusmetį Grupė uždirbo 1,30 mln. Eur, kai ankstesniais metais šis skaičius siekė 0,34 mln. Eur.

Grupės EBITDA padidėjo 24 proc. ir 2020 m. pirmąjį pusmetį siekė 11,53 mln. Eur (2019 m. pirmąjį pusmetį – 9,33 mln. Eur).

„Šių metų oro sąlygos žemės ūkiui buvo palankesnės nei ankstesniais metais, tačiau COVID-19 pandemija įnešė daug neapibrėžtumo rinkoje ir iššūkių kasdienėje Grupės įmonių veikloje. Šiais metais užauginsime gausesnį derlių, galime tikėtis geresnių finansinių rodiklių ir trečiąjį bei ketvirtąjį ketvirtį, kai bus nuimtas visų žemės ūkio kultūrų derlius. Be to, prie pardavimų ir pelno augimo visuose mūsų verslo segmentuose prisidėjo ir didelis Bendrovės dėmesys veiklos efektyvumui, plečiamas eksporto žemėlapis bei auganti ekologiškų produktų paklausa“, – teigia Kęstutis Juščius, „AUGA group“ generalinis direktorius.

Augalininkystės segmentas

Pardavus praėjusių metų derlių pardavimo pajamos sudarė 11,89 mln. Eur ir buvo 36 proc. didesnės nei ankstesniais metais. Šių metų derliaus pardavimai vyksta pagal planą, birželio 30 dieną, Bendrovė jau buvo pasirašiusi sutartis su klientais dėl 67 proc. prognozuojamo naujo derliaus pardavimų.

Bendrasis segmento pelnas, kuris apima žemės ūkio produkcijos pardavimo rezultatą, biologinio turto tikrosios vertės pokyčius bei žemės ūkio subsidijas, per 2020 m. pirmus šešis mėnesius sudarė 7,35 mln. Eur (tuo pačiu laikotarpiu pernai siekė 5,54 mln. Eur).

Šių metų derlius, ypač ankštinių kultūrų, numatomas gausesnis nei buvo 2019 m., tačiau kai kurių kultūrų kokybė, o dėl to ir kaina, žemesnė. Finansinių rezultatų pokytis dėl geresnio derliaus, lyginant su ankstesniais metais, atsispindės ir ateinančiuose šių metų ketvirčiuose.

Pienininkystės segmentas

2020 m. pirmojo pusmečio pardavimo pajamos šiame segmente siekė 5,59 mln. Eur ir buvo 7 proc. didesnės nei ankstesniais metais. Tiek padidėjęs parduoto pieno kiekis, tiek išaugusi ekologiško pieno pardavimų dalis (ekologinės produkcijos kainomis parduoto pieno dalis 2020 m. pirmąjį pusmetį sudarė 91% ir buvo didesnė nei 2019 m. pirmąjį pusmetį, kuomet siekė 64%) turėjo teigiamos įtakos pajamų augimui.

Vidutinė pieno kaina 2020 m. pirmąjį pusmetį buvo 5 proc. didesnė nei ankstesniais metais.

Pirmąjį pusmetį pastebimas ir didėjantis primilžis dėl pagerėjusio efektyvumo. 2020 m. pienininkystės segmentas tapo pelningas ir numatoma, kad ši veiklos sritis dar turi daug potencialo pagerinti esamą rezultatą.

Grybininkystės segmentas

Pajamos per pirmąjį 2020 m. pusmetį grybininkystės segmente augo 10 proc. ir siekė 15,21 mln. Eur, kai pernai atitinkamu laikotarpiu jos sudarė 13,80 mln. Eur. Augimas yra susijęs su geresniu grybų derliumi, išaugusia paklausa ir vidutine kaina.

Kaip rodo finansiniai duomenys, šiuo laikotarpiu išaugo vidutinės grybų pardavimo bendrosios sąnaudos, tenkančios 1 tonai parduotų grybų. Jos padidėjo 3 proc. Tai lėmė išaugusios pakavimo išlaidos, nes pandemijos metu didėjo pakuotų grybų paklausa. Be to, Bendrovės diegiamos prevencinės saugumo priemonės darbuotojams dėl COVID-19 taip pat padidino šio segmento veiklos sąnaudas.

Grybininkystės segmento bendrasis pelnas 2020 m. pirmąjį pusmetį padidėjo 2 proc. iki 1,06 mln. Eur, palyginus su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, kai bendrasis pelnas siekė 1,04 mln. Eur.

Galutiniam vartojimui skirtų produktų segmentas

Šio verslo segmento pardavimo pajamos per 2020 m. šešis mėnesius sudarė 1,99 mln. Eur (tuo pačiu laikotarpiu 2019 m. buvo 1,05 mln. Eur). Didžiausias pardavimų pokytis, lyginant su ankstesniais metais, fiksuojamas JAV ir Baltijos šalyse. Reikšmingą pardavimų dalį sudarė ir naujai atverta Švedijos rinka.

Šių metų gegužės 29 d. Grupė baigė 100 proc. „Grybai LT“ akcijų įsigijimo sandorį, tačiau bendras segmento pardavimų augimas buvo labiau sąlygotas geresnių veiklos rezultatų, o ne įmonės įsigijimo. Tikimasi, kad „Grybai LT“ įsigijimas leis būti lankstesniais, greičiau reaguoti į klientų poreikius, toliau auginti pardavimus ir didinti bendrojo pelno maržą.

2020 m. pirmąjį pusmetį bendrasis šio segmento pelnas siekė 0,09 mln. Eur (2019 m. I pusmetį buvo 0,04 mln. Eur).

Veiklos sąnaudos

Grupės veiklos sąnaudos per 2020 m. pirmuosius šešis mėnesius sudarė 4,59 mln. Eur. Tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais veiklos sąnaudos siekė 4,41 mln. Eur.