Pagrindinis AB „Agrowill Group“ akcininkas K. Juščius didina ir konsoliduoja Bendrovės akcijų paketą

AB „Agrowill Group“ (toliau – Bendrovė) pagrindinis akcininkas UAB „Baltic Champs Group“ (pilnai valdoma Kęstučio Juščiaus) sudarė Opciono sutartis dėl Bendrovės akcijų pirkimo ateityje iš akcininkų grupės – „Vretola Holdings Limited“, UAB „Eastern Agro Holdings“, „Volemer Holdings Limited“, „Harberin Enterprises Limited“, Domanto Savičiaus, Mariaus Žutauto, Vlado Bagavičiaus.
Visi šie akcininkai veikė kartu nuo pat Bendrovės susijungimo su UAB „Baltic Champs“.
Pagal sudarytas Opcionų sutartis iš viso numatoma įsigyti 68,5 mln. Bendrovės akcijų (tai sudaro apie 37 procentus Bendrovės akcijų).
Sudarytos Opcionų sutartys kiekvienam iš Pardavėjų 2016 m. rugsėjo 19 d. iki 2016 m. rugsėjo 23 d. laikotarpiu suteikia teisę pasirinkti, kad UAB „Baltic Champs Group“ nupirktų jiems priklausančias opciono akcijas.
Svarbu pastebėti, kad tik pasibaigus šiam laikotarpiui paaiškės, kiek Pardavėjų, turinčių pardavimo opciono teisę pagal savo sudarytą Opciono sutartį, pasinaudos šia teise.
Opciono sutartyse numatyta, kad UAB „Baltic Champs Group“ galės pasirinkti atsiskaitymą iki 2016 m. lapkričio mėn. (tokiu atveju akcijų įgijimo kaina 0,579-0,622 EUR už akciją) arba iki 2017 m. lapkričio mėn. (tokiu atveju akcijų įgijimo kaina 0,666- 0,721 EUR už akciją). UAB „Baltic Champs Group“ nuosavybės teisę į akcijas įgytų po pilno atsiskaitymo, o iki to laiko akcininkų teisėmis naudotųsi parduodantys akcininkai.
„Nuo Bendrovės akcijų paketo įgijimo 2014 metais ir susijungimo su „Baltic Champs“, įvyko nemažų pokyčių Bendrovės veikloje – pasukome į ekologinę gamybą ir sieksime vartotojams pateikti ekologiškų galutinio vartojimo produktų. Todėl natūralu, kad įgyvendindamas savo viziją dėl Bendrovės plėtros, siekiu konsoliduoti ir didinti turimą akcijų skaičių. Įvertinus situaciją, kad akcijas parduodantys akcininkai vykdo ir plečia verslus kitose srityse, nesusijusiose su žemės ūkiu, sutapo mūsų pozicijos dėl šio sandorio, jo apimties ir įgyvendinimo laikotarpio. Be to, esu ne kartą minėjęs, kad koncentruosiuosi į verslą Lietuvoje, palaipsniui parduodamas aktyvus Rusijoje ir Lenkijoje, kur užsiimu pievagrybių auginimo veikla. Manau, kad dabar yra pats tinkamiausias metas šiuos pokyčius ir iššūkius įgyvendinti“, – teigia Kęstutis Juščius, pagrindinis AB „Agrowill Group“ akcininkas.
K. Juščiaus teigimu, už akcijas mokama kaina yra logiška ir pagrįsta, nes numatomas įsigyti akcijų skaičius ne tik leidžia įgyti didesnę įmonės kontrolę, tačiau ir suteikia galimybių vykdyti naujus kapitalo pritraukimo projektus, reikalingus naujoms Bendrovės veikloms plėsti ir projektams plėtoti, siekiant tvaraus ir aplinkai draugiško ekologinio ūkininkavimo modelio. Be to, pagrindinio Bendrovės akcininko nuomone, mokama kaina atspindi Bendrovės vertę, atsižvelgiant į vykdomą naują ekologinio ūkininkavimo strategiją ir Bendrovės ateities potencialą, susijusį su šios strategijos įgyvendinimu.

Daugiau informacijos:
Vladas Bagavičius, AB „Agrowill Group“ Valdybos narys, tel. +370 610 31807