„AUGA Tech“ telkia išorinius finansinius bei industrinius partnerius „Misija be kainos gamtai“ technologijų portfelio atvedimui į rinką

„AUGA group“ netiesiogiai priklausanti bendrovė „AUGA Tech“ įgyvendina 75 mln. Eur vertės technologijų vystymo ir komercializacijos projektą. Technologijų portfelio plėtros įgalinimui „AUGA Tech“ pateikė 60 mln. Eur vertės paraišką programai „Milijardas verslui“, kurią administruoja Nacionalinė plėtros įstaiga „INVEGA“. „AUGA Tech“ taip pat formuoja išorinių industrinių ir finansinių partnerių komandą, kuri galės finansuoti likusią 15 mln. Eur dalį ir savo kompetencijomis paspartinti technologijų atvedimą į rinką.

„AUGA Tech“ unikalų technologijų portfelį sudaro: biometanu ir elektra varomas traktorius „AUGA M1“ bei kitos iki šiol neskelbtos technologijos – multimodalinė, elektra varoma žemės ūkio platforma, „AUGA E1” bei tvarių pašarų gamybos ir šėrimo technologija. Planuojama, kad pritraukusi finansavimą, „AUGA Tech“ pirmame projekto etape iki 2026 m. pabaigs kurti ir pagamins apie 20 vnt. „AUGA M1“, 60 vnt. „AUGA E1“ bei 3 tvarias pašarų gamybos ir šėrimo technologijų sistemas.

Remiantis Pasaulio išteklių instituto (angl. World Resources Institute) duomenimis, didėjant maisto poreikiui pasaulyje, iki 2050 m. ūkininkai turės pagaminti 56 proc. daugiau maisto, reikalingo pamaitinti 10 milijardų populiaciją ir  tai padaryti su 67 proc. mažesnėmis emisijomis.

„Tik technologijų pagalba galime įgalinti ūkininkus pasiekti tvarumo ir efektyvumo rodiklius žemės ūkio veikloje, tuo pat metu sukurdami vartotojams galimybę rinktis naujos kategorijos maistą, kuris būtų užaugintas su mažesniu poveikiu aplinkai. Daugelį metų dėjome pastangas sukurti tokias technologijas ir jau šiandien jos turi pamatuojamą teigiamą poveikį emisijų atžvilgiu. Užsitikrinę industrinių partnerių ir finansuotojų palaikymą sukursime tvariųjų žemės ūkio technologijų pramonę Lietuvoje. Technologijos bus išvystytos ir išbandytos Lietuvoje, kad galėtų veikti visame pasaulyje“, – sako Kęstutis Juščius, „AUGA Tech“ direktorius.

Pirmosios gamybinio masto technologijos bus bandomos ir pritaikomos „AUGA group“ operacijose – tai iš esmės pagerins žemės ūkio operacijų efektyvumą ir veiklos pelningumą. Bus siekiama, kad technologijų portfelis kooperacijos principu būtų prieinamas apie 20 proc. Lietuvos ūkininkų jau pirmajame komercinės sklaidos etape. Technologija bus pasiekiama per kooperatines bendroves, kurios buvo įkurtos 2023 m.

Vėlesniuose projekto etapuose „AUGA Tech“ planuoja įgyvendinti technologijų plėtrą ir kitose tvarią žemdirbystę remiančiose Šiaurės ir kitose ES šalyse.

Kaip jau buvo pristatyta, „AUGA Tech“ yra sukūrusi biometanu ir elektra varomą traktorių „AUGA M1”. Trys traktoriai iš pirmosios gamybos partijos jau antrą sezoną atlieka bandymus realiomis ūkio sąlygomis.

Nauja „AUGA Tech“ kuriama technologija – multimodalinė elektra varoma žemės ūkio platforma, „AUGA E1”. Su skirtingais standartiniais ir „AUGA Tech“ adaptuotais padargais „AUGA E1“, kartu su „AUGA M1“ gebės atlikti visus pagrindinius žemės ūkio darbus. „AUGA E1” dar šiais metais pradės pirmuosius bandymus ūkiuose.

Pastarosios technologijos leis pagerinti našumą ir ekonominius rodiklius ūkiuose, atsisakant iškastinio kuro vartojimo žemės ūkio technikoje ir pakeisti jį atsinaujinančiais energijos ištekliais – biometanu ir žaliąja elektros energija, gaminamais Lietuvoje. Žemės ūkyje traktoriai dirba apie 100 dienų per metus, likusį laiką  baterijos kurs papildomą ekonominę naudą iš elektros pasaugojimo ir tinklo balansavimo. Elektra yra ženkliai pigesnis energijos šaltinis traktoriams nei dyzelinas, leidžiantis reikšmingai sumažinti jų eksploatacijos kaštus. „AUGA Tech“ sukurtų technologijų naudojimas ne tik mažins emisijas, bet ir ūkininkų gamybos savikainą.

Kita „AUGA Tech“ kuriama tvarių pašarų gamybos ir šėrimo technologija apima centralizuotą tvarių pašarų gamybą, jų tiekimą, automatizuotą šėrimą ir pilną mokslu grįstą pieno gamybos metu išsiskiriančio metano ir kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) stebėseną bei mažinimą, pasitelkiant dirbtinį intelektą.

Ši technologija leis ne tik pagerinti ekonominius rodiklius galvijų ūkiuose, bet ir pagaminti 1 litrą žaliavinio pieno neviršijant 1 kg CO2ekv.

„Mūsų technologijų pagalba sprendžiame pasaulio problemą, kaip ūkininkams ateityje reikės pamaitinti 10  mlrd. žmonių, kartu trigubai sumažinant žemės ūkio emisijas. Sėkmingas „Misija be kainos gamtai“ projekto įgyvendinimas sukurs didžiulę naudą ne tik pasauliui, bet ir „AUGA“ akcininkams, tikintiems ilgalaike mūsų strategija“, – sako K. Juščius.