„AUGA group“ žaliosios obligacijos įtrauktos į Nasdaq Tvariųjų obligacijų tinklą

Ekologiškų produktų gamintoja „AUGA group“ tapo pirmąja bendrove Baltijos šalyse, prisijungusia prie Nasdaq vertybinių popierių biržos Tvariųjų obligacijų tinklo (Nasdaq Sustainable Bond Network). Naujoji Nasdaq platforma skirta investuotojams, kurie ieško galimybių investuoti į tvarias bendroves.

Praėjusių metų pabaigoje „AUGA group“ išplatino 20 mln. Eur vertės žaliųjų obligacijų emisiją. Tai yra pirmasis žaliųjų obligacijų platinimo atvejis tarp listinguojamų privataus kapitalo bendrovių Baltijos šalyse ir viena didžiausių obligacijų emisijų, įvykdytų Nasdaq Baltijos biržoje.

Nasdaq Tvariųjų obligacijų tinklas ir rinka yra vieni pirmųjų tokio pobūdžio pasaulyje. Ši rinka išskiria tris obligacijų emisijų kategorijas: žaliąsias, socialiai atsakingas ir tvariąsias. Pagal tarptautinius standartus lėšos, pritrauktos išleidžiant tvariąsias bei socialiai atsakingas obligacijų emisijas, yra panaudojamos projektams, kuriantiems socialinę ir ekonominę pridėtinę vertę. Žaliųjų obligacijų emisijos paprastai siejamos su aplinkosauginiais tikslais. „AUGA group“ yra užsibrėžusi tikslą kuo labiau sumažinti savo veikloje į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Kad tai įgyvendintų, įmonė taiko uždaro ciklo ekologinio ūkio modelį, kuriuo siekiama sinergijos tarp skirtingų žemės ūkio šakų ir organinių atliekų antrinio panaudojimo. Bendrovė taiko bearimines technologijas didžiojoje dalyje savo dirbamų žemių. Šios technologijos apsaugo dirvožemį nuo erozijos, išsaugo bioįvairovę ir sumažina kuro suvartojimą, tokiu būdu mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagaminta sertifikuota žalioji energija naudojama visose gamybinėse ir administracinėse patalpose.

Bendrovė matuoja jos veikloje į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Šiuo metu didžiąją dalį emisijų sudaro iškastinio kuro naudojimas, emisijos iš dirvožemio bei galvijų virškinimo procesai. Kad sumažintų emisijas šiose srityse, „AUGA group“ kuria biodujų pritaikymo technologijas, pakeisiančias iškastinį kurą, naudojamą žemės ūkio technikai.

Bus tobulinama sėjomaina ir auginama daugiau augalų, turinčių anglies išsaugojimo dirvoje bei azoto akumuliavimo savybių. Bendrovė taip pat kuria specializuotų pašarų technologiją, užtikrinsiančią pašarų paruošimą bei sudėties parinkimą, siekiant reikšmingai sumažinti metano emisijas iš galvijų virškinimo procesų.