„AUGA group“ žaliosiomis obligacijomis pradėta prekiauti Nasdaq Baltijos Skolos vertybinių popierių sąraše

Ekologiškų produktų gamintojos „AUGA group“ žaliosiomis obligacijomis pradedama prekiauti Nasdaq Baltijos Skolos vertybinių popierių sąraše. Tai yra pirmasis žaliųjų obligacijų platinimo atvejis tarp listinguojamų privataus kapitalo bendrovių Baltijos šalyse.

Bendrovės platintų obligacijų paklausa viršijo pasiūlą. 490 pareiškėjų pateikė paraiškų už 25 mln. Eur. Mažmeninių investuotojų paklausa sudarė apie 26 proc. visos paklausos. Visi mažmeninių investuotojų pavedimai buvo patenkinti. Dauguma Obligacijų paklausos sudarė investuotojai iš Baltijos šalių.

Didžiąją dalį obligacijų įsigijo investuotojai iš Baltijos šalių. „AUGA group“ išplatinta obligacijų emisija, vertinant jų vertę ir investuotojų skaičių, yra viena didžiausių obligacijų emisijų, įvykdytų Nasdaq Baltijos biržoje.

Obligacijas numatyta išpirkti 2024 m. gruodžio 17 d., o metinės palūkanos – 6 proc. Išleidžiamos obligacijos yra 100 proc. užtikrintos grupės įmonėms priklausančia Lietuvoje dirbama žeme.

„Sveikiname bendrovę „AUGA group“ Nasdaq Baltijos Skolos vertybinių popierių sąraše. Pastebime, jog privataus kapitalo bendrovių susidomėjimas leisti žaliąsias obligacijų emisijas palaipsniui didėja“, – sako Saulius Malinauskas, „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos prezidentas. „Šis ir ankstesnis „AUGA group“ viešasis vertybinių popierių siūlymas rodo investuotojų pasitikėjimą bendrove. Linkime bendrovei sėkmės, įgyvendinant tolimesnius verslo tikslus“.