„AUGA group“ toliau didino pardavimus visuose verslo segmentuose ir gerino pelno rodiklius

2020 m. trečią ketvirtį grupės pardavimo pajamos siekė 62,38 mln. Eur ir buvo 33 proc. didesnės nei praėjusiais metais, kuomet pajamos siekė 47,05 mln. Eur.

Grupės bendrasis pelnas per 9 mėnesių periodą pasiekė 11,88 mln. Eur ir buvo 48 proc. didesnis, lyginant su ankstesniais metais, kai bendrasis pelnas siekė 8,00 mln. Eur. Per tą patį 2020 m. periodą grupė uždirbo 0,44 mln. Eur grynojo pelno, palyginus su 1,28 mln. Eur nuostoliu metais prieš tai.

Pagal „AUGA group“ duomenis, grupės EBITDA per tris 2020 m. ketvirčius siekė 15,94 mln. Eur ir buvo 28 proc. Didesnė nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai EBITDA siekė 12,43 mln. Eur.

„Džiaugiamės, kad šių metų rezultatai žemės ūkio sektoriuje yra kur kas geresni nei ankstesnių dviejų metų. Pozityvius rezultatus matome ir kitose savo veiklose. Galutiniam vartotojui skirtų produktų segmente stebime akivaizdų proveržį, nepaisant pasaulyje esančio nestabilumo, kurį sukelia COVID-19 pandemija. Svarbi žinia ir tai, jog gerėjantys grupės rezultatai bei besikeičiantis bankų požiūris į žemės ūkio sektorių, leido grupei pagerinti paskolų sąlygas. Nauji susitarimai suteiks daugiau lankstumo ir galimybių įgyvendinti mūsų strateginius tikslus,” – teigia Kęstutis Juščius, „AUGA group“ generalinis direktorius.

Augalininkystės segmentas

Per 9 pirmus 2020 m. mėnesius, augalininkystės segmento pardavimo pajamos išaugo 70 proc., lyginant su ankstesniais metais. 2020 m. pirmų trijų ketvirčių pardavimai viso siekė 27,89 mln. Eur, kai pernai buvo 16,45 mln. Eur. Be to, iki trečiojo ketvirčio pabaigos grupė jau buvo pasirašiusi pardavimo sutartis dėl 77 proc. šio sezono derliaus.

Augalininkystės segmento bendrasis pelnas, kuris apima žemės ūkio produkcijos pardavimo rezultatą, biologinio turto tikrosios vertės pokyčius bei žemės ūkio subsidijas, 2020 m. per 9 mėnesius sudarė 10,16 mln. Eur, palyginus su 7,13 mln. Eur ankstesniais metais.

Pagal grupės duomenis, šių metų derlingumai beveik visose pagrindinėse kultūrose buvo geresni nei praėjusiais metais ir tai turėjo tiesioginę įtaką geresniems rezultatams. Tačiau dar aukštesnių rezultatų augalininkystėje pasiekti nepavyko dėl prastesnės kviečių kokybės, kas lėmė ir mažesnes pardavimo kainas.

Pienininkystės segmentas

Pienininkystės segmento 2020 m. 9 mėnesių pardavimo pajamos siekė 8,17 mln. Eur ir buvo apie 7 proc. didesnės nei 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, kai pardavimai siekė 7,63 mln. Eur.

Ekologinės produkcijos kainomis parduoto pieno dalis buvo reikšmingai didesnė ir sudarė 93 proc., lyginant 69 proc. praėjusiais metais. Nuo antro šių metų ketvirčio grupė parduoda beveik visą pagaminamą pieną ekologinių produktų kainomis ir tokius būdu išlaiko aukštą vidutinę pardavimo kainą.

Pienininkystės sektoriaus efektyvumui grupė skiria itin didelį dėmesį. Didėjant pieno primilžiams ir augant bendrajam pieno pardavimo pelnui, kai sąnaudos išlieka panašiame lygyje, bendrasis pieno segmento rezultatas nuosekliai gerėja, lyginant su ankstesniais metais. Per devynis 2020 m. mėnesius bendrasis pienininkystės segmento pelnas pasiekė 0,04 mln. Eur (per atitinkamą 2019 m. laikotarpį, buvo patirtas 0,65 mln. Eur bendrasis nuostolis).

Grybininkystės segmentas

Bendri grybininkystės segmento rezultatai 2020 m. pirmų 9 mėnesių laikotarpyje išliko stabilūs. Segmento sugeneruotos pajamos siekė 22,93 mln. Eur. Tai yra 8 proc. arba 1,79 mln. Eur daugiau nei  atitinkamu laikotarpiu 2019 metais.

Grybininkystės segmento bendrasis pelnas per 2020 m. 9 mėnesius siekė 1,37 mln. Eur ir sumažėjo 9 proc., kai 2019 m. atitinkamu laikotarpiu bendrasis pelnas siekė 1,50 mln. Eur.

COVID-19 pandemija ir bendra ekonominė situacija turėjo įtakos šio segmento rezultatams: sumažėjo grybų pardavimai viešojo maitinimo sektoriui bei komposto pardavimai į eksporto rinkas. Minėtos priežastys taip pat gerokai padidino paklausos ir pasiūlos svyravimus rinkoje. Be to, didelę įtaką auginamų grybų paklausos sumažėjimui rudenį turėjo išskirtinai geras miško grybų sezonas. Tačiau, nepaisant šių išvardintų priežasčių, grybininkystės segmentas dirbo stabiliai.

Galutiniam vartojimui skirtų produktų segmentas

Segmento rezultatai reikšmingai gerėjo. Bendrai, per tris paskutinius ketvirčius segmento pardavimai išaugo 84 proc. ir pasiekė 3,36 mln. Eur. Tuo pačiu laikotarpiu pernai, pardavimai šiame segmente siekė 1,83 mln. Eur. Didžiausias pardavimų šuolis, lyginant su pernai metais, yra matomas JAV ir Švedijos rinkose.

Tiek Lietuvoje, tiek užsienio rinkose, ekologiškų ir ilgo galiojimo produktų paklausa toliau augo. Be to, šiuo laikotarpiu grupė aktyviai plėtė savo eksporto rinkas, todėl tai turėjo teigiamą efektą pardavimų augimui.

Pagal grupės duomenis, per 9 pirmus 2020 m. mėnesius bendrasis šio segmento pelnas siekė 0,29 mln. Eur, palyginus su 0,01 mln. Eur pasiektu praėjusiais metais.

Veiklos sąnaudos

„AUGA group“ veiklos sąnaudos per 2020 m. tris ketvirčius buvo didesnės ir sudarė 7,27 mln. Eur., lyginant su praėjusiais metais, kai veiklos sąnaudos siekė 6,83 mln. Eur.

Kita reikšminga informacija

Grupė pasirašė susitarimus su finansų institucijomis dėl paskolų refinansavimo ir papildomų limitų suteikimo. Bendra pasirašytų sutarčių suma siekia 38,1 mln. Eur ir tai yra 11,6 mln. Eur daugiau, nei ankstesni paskolų limitai. Vidutinė palūkanų norma sumažėjo 0,8 proc.

Grupė kuris laikas siekė refinansuoti esamus įsipareigojimus bei pertvarkyti savo finansavimo struktūrą, mažinant trumpalaikių ir didinant ilgalaikių įsipareigojimų portfelio dalį. Tai suteiks grupei daugiau lankstumo ir galimybių įgyvendinti naujoje strategijoje užsibrėžtus tikslus: didinti verslo segmentų efektyvumą, sumažinti grupės veiklos sukeliamas šiltnamio dujų emisijas, vystyti unikalias technologijas.

Finansiniai duomenys MS Excel formatu

Siekiant sudaryti geresnes sąlygas investuotojams susipažinti su grupės finansiniais duomenimis ir juos analizuoti, grupė paruošė ir savo interneto tinklapyje viešai skelbia istorinius, įskaitant naujausio ataskaitinio laikotarpio, finansinius duomenis MS Excel formatu. Duomenys pasiekiami šia nuoroda: https://auga.lt/investuotojams/ataskaitos-ir-prezentacijos/#tabs