„AUGA group“ tarptautiniu mastu įsipareigojo pasiekti nulines CO2 emisijas

Ekologiško maisto gamintoja „AUGA group“ žengė svarbų žingsnį tvarumo srityje ir tapo pirmąja pilnai privataus kapitalo bendrove Baltijos šalyse, prisijungusia prie tarptautinės iniciatyvos „Business Ambition for 1.5°C“. Tapdama iniciatyvos nare „AUGA group“ įsipareigojo sumažinti grynąjį išmetamų CO2 emisijų kiekį iki nulio.

Iniciatyvoje šiuo metu dalyvauja 495 pasaulio kompanijos, tarp kurių daugelis žinomų tarptautinių bendrovių. Maisto gamybos – žemės ūkio gamybos sektoriaus bendrovių, prisijungusių prie šios iniciatyvos, kol kas tik 16. Visos šios įmonės, kartu su ekspertų pagalba, išsikėlė moksliškai pagrįstus išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2 ekv.) kiekio mažinimo tikslus visoje vertės grandinėje ir sieks šių pokyčių įgyvendinimo iki 2050 m. „AUGA group“ pernai paskelbtoje strategijoje numatė, kad nulines emisijas bendrovė galėtų pasiekti jau 2030 m., taip pat įsipareigojo konkrečius tarpinius emisijų mažinimo tikslus iki 2025 m. Svarbu tai, kad prisijungus prie šios iniciatyvos, bendrovės iškelti tikslai bus audituojami tarptautinių ekspertų.

„Ne vienerius metus dirbame mokslo ir tiriamojoje veikloje nes suprantame, kad be inovacijų žemės ūkyje nebus ir pokyčių – šis sektorius ir toliau liks vienu taršiausiu visame pasaulyje. Būdami ilgamečiai šios sektoriaus dalyviai puikiai suprantame, kokią įtaką klimato kaitai turi mūsų veikla, todėl siekiame sukurti inovacijas padėsiančias suvaldyti klimato kaitos problemą ir tapti klimatui neutralia bendrove. Šiuo pasižadėjimu mes dar kartą užtvirtiname, kad tęsime savo jau anksčiau pradėtas veiklas ir sieksime būti tvarūs visoje maisto grandinėje. Tuo pačiu norime parodyti, kad mūsų keliami tikslai yra moksliškai pagrįsti ir suteikti dar daugiau pasitikėjimo bei skaidrumo visoms „AUGA group“ suinteresuotosioms šalims ir būti savo sektoriaus lyderiais“, – teigia Kęstutis Juščius, „AUGA group“ generalinis direktorius.

„AUGA group“ strategijoje numatyta įgyventi tris žemės ūkyje tvarumui pasiekti reikalingus inovacijų projektus. Pirmasis jų – biodujų panaudojimas ir žemės ūkio technikos sukūrimas, kuris leis atlikti žemės ūkio darbus be iškastinio kuro, panaudojant mėšlą ne tik kaip trąšą, bet ir kaip biodegalų gamybos šaltinį. Antrasis bendrovės vystomas projektas – specializuotų pašarų technologija, kuri suteiks galimybę sumažinti galvijų metano emisijas, skaičiuojant vienai pagaminto karvės pieno tonai. Trečiasis inovacijų projektas yra regeneracinė sėjomaina. Taikant šį metodą grūdinės kultūros bus pakeistos daugiametėmis ankštinėmis žolėmis, galinčiomis kaupti anglį ir fiksuoti dirvožemyje azotą.

Tarptautinę kampaniją „Business Ambition for 1.5°C“ remia iniciatyva „Science based targets“, Jungtinių tautų organizacijos visuotinio susitarimo iniciatyva (angl. UN Global compact) ir tarptautinė ne pelno siekianti koalicija „We Mean Business“.

2021 m. „AUGA group“ taip pat prisijungė prie Jungtinių Tautų organizacijos visuotinio susitarimo (angl. UN Global Compact). Tapdama šio susitarimo nare, „AUGA group“ įsipareigojo prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ir kasmet teikti ataskaitas apie savo atliktus darbus šiose srityse. Bendrovė skyrė didelį dėmesį darnaus vystymosi tikslams įgyvendinti dar prieš tapdama šios iniciatyvos nare. Šiuo metu „AUGA group“ prisideda prie 7 JTO visuotinio susitarimo tikslų: bado mažinimo, geros sveikatos ir gerovės palaikymo, deramo darbo ir ekonominio augimo, pramonės, inovacijų skatinimo ir investicijų į infrastruktūrą, atsakingo vartojimo ir gamybos, klimato kaitos poveikio švelninimo ir gyvybės žemėje puoselėjimo.

2021 m. balandžio 19 d. bendrovė paskelbė savo ketvirtąją Tvaraus verslo ataskaitą. Joje bendrovė įvardino 2020 m. veiklas ir pasiekimus aplinkosaugos, socialinėje ir valdymo srityse bei siekiamus tikslus ateityje.