„AUGA group“ taikys tvarumo standartus ne tik ekologiniuose ūkiuose

„AUGA group“ nuosekliai įgyvendina strategijoje numatytus tikslus vystyti tvaraus žemės ūkio technologijas ir taikyti jas ūkiuose kooperacijos principu, taip mažinant žemės ūkio sukuriamas emisijas. Siekdama padidinti poveikio mastą, „AUGA group“ pradės taikyti tvaresnes praktikas įprastinėje regeneracinėje žemdirbystėje, konvertuodama dalį bendrovės ekologinių žemių į konvencines, o taip pat papildomai kvies visus ūkininkus jungtis prie tvaraus ūkininkavimo bendruomenės. Tai leis užtikrinti didesnę „AUGA“ tvaraus ūkininkavimo standarto plėtrą ir iš esmės sumažinti žemės ūkio sukuriamas emisijas ne tik ekologiniuose, bet ir konvenciniuose ūkiuose. Tikimasi ir „AUGA group“ finansinių rezultatų pagerėjimo bei didesnių plėtros galimybių.

„AUGA group“ jau daugelį metų yra tvarios žemės ūkio krypties pradininkė ir ruošiasi išplėsti savo veiklą tarptautiniu mastu, kad pasiektų kuo platesnę auditoriją.

„Mes vystome inovatyvias emisijas mažinančias technologijas, tokias kaip biometaną ir elektra varomą traktorių „AUGA M1“, „AUGA“ tvaraus ūkininkavimo standartą. Įsteigėme 11 kooperatyvų, į kuriuos kviesime ūkininkus prisijungti dirbti „AUGA“ būdu. Tačiau stebime tendenciją, kad Lietuvoje ekologinių ūkių plotai traukiasi, o žemės ūkio politika vis labiau yra orientuota į konvencinių ūkių žalinimą, o ne ekologinių plėtrą. Norėdami pasiekti strategijoje užsibrėžtų tikslų ir išspręsti viso žemės ūkio sektoriaus emisijų problemą nebegalime toliau dirbti tik nišinėje ekologinės žemdirbystės rinkoje, kuri Lietuvoje sudaro tik 8 proc. viso dirbamo žemės ploto“, – sako Kęstutis Juščius, „AUGA group“ generalinis direktorius.

Kęstutis Juščius prideda, kad „AUGA group“ pritraukusi ne tik ekologinius, bet ir konvencinius ūkius, pritaikiusi technologijas ir darbo būdus, išplės veiklos mastą, turės kur kas didesnį efektą emisijų atžvilgiu, o taip pat ir geresnius finansinius rezultatus.

„Be to, matome didelį rinkos poreikį gaminti produktus su mažesnėmis emisijomis visose produktų kategorijose. Jį patenkinsime tiekdami tvaresnes žaliavas maisto perdirbėjams ir gamintojams kur kas didesnėse rinkose nei galėjome iki šiol. Na, o „AUGA“ prekės ženklu žymimi produktai galutiniam vartojimui: pieno produktai, avižiniai dribsniai ir košės, daržovės toliau išliks ekologiški, pagaminti iš „AUGA“ ekologiniuose ūkiuose užaugintų žaliavų“, – teigė Kęstutis Juščius.

VĮ Žemės ūkio duomenų centro duomenimis, 2023 m. ekologinių ūkių plotas Lietuvoje sumažėjo 18 proc. Mažėjant ekologinių žemdirbių, būtų sunku pasiekti „AUGA” tvaraus ūkininkavimo standarto plėtrą ir taip pat sumažinti emisijas iš žemės ūkio sektoriaus gamybos. Be to, yra pastebėtas ekologiškų žaliavų kainų svyravimas pagrindinėse „AUGA group“ rinkose.

Todėl šis žingsnis vystyti ekologinį ir regeneracinį konvencinį žemės ūkį, leis „AUGA group“ diversifikuoti rinkų rizikas, sumažinti pajamų nepastovumą, kurį sukelia klimato kaitos rezultatas ir padėti pagrindą būsimam augimui. Bendrovė taip pat tikisi, kad dėl padidėjusio efektyvumo ir geresnio žemės panaudojimo galės pagerinti finansinius rezultatus.

Pagrindiniai emisijų taršos šaltiniai tiek ekologinėje, tiek konvencinėje žemdirbystėje yra: iškastinio kuro naudojimas, emisijos iš dirvožemio ir galvijų vidaus fermentacijos procesai. „AUGA group“ įgyvendina strategiją, kuri numato sumažinti taršą šiais būdais: žemės ūkio mašinose vietoje iškastinio kuro panaudoti biometaną, pagamintą iš gyvulininkystės ir augalininkystės atliekų, taikyti regeneracinę sėjomainą bei naudoti specializuotus pašarus galvijams. Šios praktikos ir technologijos bus pritaikytos ir konvenciniuose ūkiuose.

„AUGA group“ strateginis tikslas išlieka nepakitęs – pasiekti neutralumą klimatui iki 2030 m. Trumpuoju laikotarpiu per išaugintos produkcijos toną emisijų rodikliai gali būti pagerinti dėl padidėjusio efektyvumo. „AUGA group“ strategijoje numatyta, kad tvaraus žemės ūkio technologijomis ir know-how su ūkininkais bus dalinamasi kooperacijos principu. Jau esame žengę pirmuosius žingsnius – įkūrėme kooperatyvus visoje Lietuvoje. Turėsime pakankamai dirbamos žemės, kad galėtume patenkinti poreikį vartoti ekologišką produkciją. Pagrindine „AUGA group“ veikla lieka ekologinė žemdirbystė ir tvaresnių ekologiškų produktų gamyba“, – sako Kęstutis Juščius.