„AUGA group“ pristatė pirmąją tvaraus verslo ataskaitą

Ekologiškų produktų gamintoja „AUGA group“ pristatė pirmąją savo tvaraus verslo ataskaitą, kurioje vertinama, kaip 2017 metais bendrovei sekėsi tvarkytis su aplinkosaugos, socialiniais ir valdymo iššūkiais.
„AUGA group“ tvaraus verslo ataskaitą parengė vadovaudamasi „Nasdaq“ tvarumo ataskaitų teikimo gairėmis Šiaurės ir Baltijos rinkų listinguojamoms bendrovėms (angl. Nasdaq ESG Reporting Guide: Nordic & Baltic Markets), taip pat atsižvelgdama į Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslus (angl. UN Sustainable Development Goals).
„Įgyvendindami esminę įmonės transformaciją į ekologiškų galutiniams vartotojams skirtų maisto produktų gamybą išsikėlėme tikslą kasmet įsivertinti, kokius darbus nuveikėme kurdami atsakingo ir tvaraus verslo modelį. Tai darome ne tik tam, kad atitiktume įstatymų reikalavimus: tvarumas yra mūsų įmonės veiklos vizijoje ir yra neatsiejamas nuo mūsų verslo modelio“, – sako „AUGA group“ Valdybos pirmininkas Kęstutis Juščius.
Ruošdama ataskaitą bendrovė sistemiškai įsivertino verslo rizikas ir galimybes aplinkosaugos, socialinės atsakomybės bei gerojo valdymo srityse, išsigrynino trumpalaikius bei ilgalaikius tvarumo vystymo tikslus.
„Lietuvoje esame vieni didžiausių darbdavių regionuose, todėl smarkiai prisidedame prie ekonominės regionų plėtros. Turėdami beveik 1 200 darbuotojų didelį dėmesį skiriame jų gerovei, socialiniam atsakingumui. Mokame didesnius už vidutinius žemės ūkio sektoriaus įmonių atlyginimus, investuojame į talentų pritraukimą ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą“, – teigia p. Juščius.
„AUGA group“ ilgalaikis aplinkosaugos tikslas – stebėti ir atsakingai valdyti tiesioginės savo veiklos žemės ūkyje poveikį aplinkai, tausoti natūralias ekosistemas, bioįvairovę ir gamtos resursus.
2017 metais „AUGA group“ priklausančios žemės ūkio bendrovės sėkmingai užbaigė perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo laikotarpį. Visos bendrovės atsakingai laikosi griežtų ekologinio ūkininkavimo reikalavimų. Be to, tausodama aplinką bendrovė pasirinko daryti dar daugiau nei reikalauja ekologinės taisyklės.
Beveik pusėje bendrovės dirbamų laukų šiuo metu jau taikomos beariminio žemės dirbimo technologijos. Tai tausojantis ūkininkavimo būdas, leidžiantis mažinti CO2 emisijų išsiskyrimą į atmosferą. Dirbant šia technologija sunaudojama mažiau kuro žemės ruošimo technikai, nes dirbant žemę mažesniame sluoksnyje reikia mažiau energijos. Beariminės technologijos naudojimas išsaugo dirvožemio viršutinio sluoksnio mikroflorą ir naudingus gyvius, sumažinama dirvožemio erozija, pagerinama dirvožemio struktūra. Pradėjusi ūkininkauti ekologiškai bendrovė į beariminės žemdirbystės technologijas jau investavo apie 4 mln. Eur.
„AUGA group“ tvaraus verslo ataskaita investuotojams ir visoms kitoms suinteresuotoms šalims turėtų padėti geriau suvokti, kokie yra bendrovės tikslai ir kokiais metodais ji šių tikslų siekia.

„AUGA group“ tvaraus verslo ataskaitą galite skaityti čia.

Daugiau informacijos:
Generalinis direktorius
Linas Bulzgys
+370 5 233 5340