„AUGA group“ pristatė 2018 metų Tvaraus verslo ataskaitą

Ekologiškų produktų gamintoja „AUGA group“ paskelbė antrąją Tvaraus verslo ataskaitą, kurioje atskleidžiama ne finansinė informacija apie veiklą aplinkosaugos, valdymo ir socialinėse srityse.

„Tvarumas yra neatsiejama „AUGA group“ vizijos ir verslo modelio dalis. Vystydami tvarią ūkininkavimo sistemą bei gamindami ekologiškus produktus tvarioje gamybos grandinėje siekiame kurti vertę ir atitikti svarbiausių suinteresuotųjų šalių – akcininkų, vartotojų, darbuotojų, bendruomenių – lūkesčius. Pernai, kai pristatėme pirmąją „AUGA group“ AB Tvaraus verslo ataskaitą, kalbėjome apie tai, kas esame, kokius tikslus keliame savo verslui. Antrojoje Tvaraus verslo atskaitoje pristatome, ko pasiekėme 2018 metais įgyvendindami pernai užsibrėžtus tikslus“, – sako Kęstutis Juščius, „AUGA group“ Valdybos pirmininkas.

2018 metais bendrovė aplinkosaugos srityje pradėjo įgyvendinti daugelį užsibrėžtų tikslų: pristatė aplinkosaugos politiką, pirmą kartą suskaičiavo grupės įmonių į aplinką išmetamo CO2 kiekį, sistemingai įvertino suvartojamos energijos, vandens, atliekų kiekius.

Bendrovė daug dėmesio skyrė socialinei politikai didindama kvalifikuotų darbuotojų skaičių, peržiūrėdama atlyginimų, skatinimo sistemas, gerindama darbo sąlygas.

Siekiant gerinti valdymą, 2018 metais Baltijos korporatyvinio valdymo institutas Bendrovės užsakymu atliko valdysenos vertinimą, į kurį atsižvelgdama naujosios kadencijos „AUGA group“ Valdyba 2019 metais parengs ir patvirtins reikalingų atlikti veiksmų planą.

„AUGA group“ Tvaraus verslo ataskaita yra parengta vadovaujantis Nasdaq ASV tvarumo ataskaitų teikimo gairėmis Šiaurės ir Baltijos rinkų listinguojamoms bendrovėms.

„AUGA group“ Tvaraus verslo ataskaitą galite skaityti čia.