„AUGA group“ pratęsė akcijų platinimo laikotarpį

Ekologiškų maisto produktų gamintojos „AUGA group“ akcijų viešo siūlymo laikotarpis pratęstas iki rugpjūčio 17 dienos.

Lietuvos bankas penktadienį patenkino bendrovės prašymą pratęsti viešo siūlymo laikotarpį.

Sprendimas beveik mėnesiu pratęsti terminą visų pirma priimtas dėl to, kad bendrovė su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (EBRD) sudarė bendrąjį susitarimą dėl investavimo sąlygų. Manoma, kad tokio svarbaus investuotojo susidomėjimas „AUGA group“ akcijų platinimu turėtų paskatinti akcijas įsigyti ir daugiau potencialių investuotojų.

Visos kitos su akcijų siūlymu susijusios sąlygos nekito ir yra tokios pačios, kaip bendrovė nurodė 2018 m. liepos 3 d. paskelbtame prospekte ir 2018 m. liepos 17 d. priimtame prospekto priede.

„Bendravome su daugeliu investuotojų Europoje ir už jos ribų dar prieš vykdydami savo siūlymą ir sandorio pristatymo investuotojams laikotarpiu. Akivaizdu, kad daugelis investuotojų Europoje šiuo metu išvykę atostogų, todėl nėra įmanoma laiku pasidalinti informacija apie šį įvykį. Mūsų nuomone, termino pratęsimas yra vienintelis protingas žingsnis, kurio reikėtų imtis, kad visiems investuotojams būtų suteiktos vienodos galimybės įvertinti paskelbtos informacijos reikšmę“, – sako Kęstutis Juščius, Bendrovės valdybos pirmininkas.

„AUGA group“, jos didžiausia akcininkė „Baltic Champs Group“ ir jos akcininkas Kęstutis Juščius bei Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas sudarė bendrąjį susitarimą, pagal kurį, jei EBRD pateiktų pavedimą įgyti naujai išleidžiamų akcijų, bendrovė įsipareigotų laikytis tam tikrų aplinkos apsaugos, socialinės atitikties, valdysenos rekomendacijų ir kitų EBRD reikalavimų. Bendrovė tokiu atveju taip pat įsipareigotų balsuoti už EBRD į „AUGA group“ stebėtojų tarybą nominuotą asmenį, jei toks būtų.

EBRD atsakingai ir kruopščiai renkasi įmones, į kurias ketina investuoti. Itin didelis dėmesys skiriamas bendrovėms ir projektams, kurie yra orientuoti į energijos tausojimą, tvarų žemės naudojimą, gamtos išteklių išsaugojimą, taršos mažinimą ir pan.

EBRD investicijos visiems kitiems investuotojams yra ženklas, kad bendrovės savo veikloje taiko aukštus tvarumo standartus, yra orientuotos į tvarią plėtrą.  Rinkdamasis potencialas investicijas bankas atsižvelgia ne tik į aplinkosaugos, bet ir socialinio atsakingumo, gerojo valdymo praktikas bendrovėse.

„AUGA group“ vizija ir plėtros planai atitinka banko investicinius prioritetus. Kaip bendrovė jau ne kartą skelbė, naujai pritrauktas kapitalas bus naudojamas tolimesniam tvarios ekologinės žemdirbystės vystymui: investicijoms į įsigytas žemės ūkio bendroves, paukštininkystės ir gyvulininkystės fermų plėtrai, biodujų gamybos ir pritaikymo žemės ūkio technikai projektams.

Iki šiol bankas Lietuvoje jau yra investavęs į 83 projektus, o bendra šių investicijų vertė siekia 748 mln. Eur.

Kaip skelbta anksčiau, „AUGA group“  išleis iki 40 mln. vienetų naujų paprastųjų vardinių akcijų, kurios bus įtrauktos į prekybą Nasdaq Vilnius ir Varšuvos vertybinių popierių biržose, o bendrovės pagrindinė akcininkė UAB „Baltic Champs Group“ parduos 40 mln. vienetų turimų paprastųjų vardinių akcijų.

Prospekte numatyta, kad akcijų siūlymą sudaro viešas siūlymas mažmeniniams investuotojams Lietuvoje, neviešas siūlymas instituciniams arba kvalifikuotiems investuotojams ir neviešas siūlymas atskirai parinktiems neinstituciniams ir nekvalifikuotiems investuotojams kitose šalyse.

Akcijos siūlomos kainos ribose nuo 0,45 Eur iki 0,50 Eur už akciją, galutinė akcijos kaina bus nustatyta po paraiškų laikotarpio pabaigos. Siūlymo galutinė kaina bus ta pati visoms siūlomoms akcijoms ir visiems investuotojams. Daugiau detalių galima rasti akcijų siūlymo prospekte ir jo prieduose: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action disclosureId=846981&messageId=1065350

Visų finansinių įstaigų, į kurias reikia kreiptis norint įsigyti akcijų, sąrašą rasite čia: http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=members&lang=lt