„AUGA group“ paskelbė audituotus 2023 m. rezultatus ir Tvaraus verslo ataskaitą

Žemės ūkio technologijų įmonė ir ekologiško maisto gamintoja „AUGA group“ paskelbė konsoliduotąjį metinį pranešimą už 2023 m., kurį sudaro grupės įmonių veiklos ir valdymo aprašymai, audituoti metiniai finansiniai rezultatai ir Tvaraus verslo ataskaita.

Konsoliduotame metiniame pranešime yra atskleidžiami verslo segmentų ir bendri finansiniai duomenys, po atlikto nepriklausomų auditorių „PwC Lietuva“ vertinimo. Po atlikto audito, grupės 2023 m. pajamos siekė 81,48 mln. Eur, grynasis nuostolis buvo 18,45 mln. Eur, o EBITDA – 1,18 mln. Eur.

„AUGA group“ Tvaraus verslo ataskaita, kuri apima visų grupės įmonių veiklą aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir valdymo srityse, trečią kartą buvo audituota nepriklausomos tvarumo konsultacinės bendrovės „Sustain Advisory“. Grupės veikloje sugeneruojamos emisijos kaip ir kasmet buvo audituotos nepriklausomos tarptautinės bendrovės „Carbon Footprint“.

Per 2023 m. „AUGA group“ veiklos emisijos siekė 80 731 t CO2ekv, kai 2022 m. grupės įmonės sugeneravo 86 206 t CO2ekv. Mažesnis „AUGA group“ veiklos pėdsakas 2023 m. buvo fiksuojamas dėl šių pagrindinių priežasčių: tvaresnis žemės dirbimas, (pvz.: beariminės technologijos, ekstensyvus laukų ganymas) sumažėjęs iškastinio kuro vartojimas, mažesnės dirvožemio emisijos, išsiskiriančios dėl ūkiuose naudojamų organinių ir neorganinių trąšų, pasėlių likučių laukuose po derliaus nuėmimo. Taikant ilgalaikę, regeneracinę sėjomainą bei optimizuojant trąšų naudojimą, stebimas kasmet mažėjantis tręšimui sunaudoto azoto kiekis.

2023 m. socialinės atsakomybės srityje grupės įmonės skyrė dėmesį darbuotojų sveikatai ir saugumui darbe užtikrinti, tęsė akcijų opcionų programą. 2023 m. grupei priklausančios įmonės „Baltic Champs“ ir „AUGA Luganta“ po tarptautinių auditų, pratęsė „GRASP“ sertifikato galiojimą, kuris yra kito tarptautinio standarto „GLOBAL G.A.P“ papildomas modulis, matuojantis bendrovių socialinės atsakomybės principų taikymą.

2023 m. lapkritį „AUGA group“ siekdama užtikrinti sėkmingą, technologijų sklaidai palankaus verslo modelio įgyvendinimą išrinko naują valdybos sudėtį bei generalinę direktorę. Dabartinę valdybą sudaro: Kęstutis Juščius (valdybos pirmininkas), Peter Bryde, Andrej Cyba, Kristina Daudoravičienė, Justina Klyvienė. Laikinąja generaline direktore paskirta Elina Chodzkaitė-Barauskienė iki kol nauja valdyba išrinks naują generalinį direktorių.

„AUGA group“ veikla visose trijose tvarumo srityse yra aprašoma remiantis dvejais tarptautiniais tvarumo atskaitomybės standartais: Visuotinės ataskaitos teikimo iniciatyvos „GRI“ (angl. Global Reporting Initiative) ir „Nasdaq“ ASV atskleidimo gairėmis.

Konsoliduotąjį metinį pranešimą kartu su finansiniais rezultatais, Tvaraus verslo ataskaita bei auditorių išvadas galima rasti čia.