„AUGA group“ paskelbė audituotus 2022 m. rezultatus ir Tvaraus verslo ataskaitą

Žemės ūkio technologijų įmonė ir ekologiško maisto gamintoja „AUGA group“ paskelbė konsoliduotąjį metinį pranešimą už 2022 m., kurį sudaro grupės įmonių veiklos ir valdymo aprašymai, audituoti metiniai finansiniai rezultatai ir Tvaraus verslo ataskaita.

„Pasaulį krečiantys įvykiai, nestabilumas rinkose, energetikos krizė ir sutrikęs tiekimas kėlė įtampą tarptautiniu mastu. 2022 m. šie veiksniai neabejotinai palietė ir mus. Dėl komponentų stokos ir trūkinėjančių tiekimo grandinių tvarių technologijų vystymas užsitęsė. Rekordines aukštumas pasiekę energijos kaštai sukėlė iššūkių gamyboje, kas turėjo įtakos ir finansiniams „AUGA group“ rezultatams. Taip pat metų pradžioje sulėtėjo galutinių produktų, skirtų vartotojams, pardavimai, dėl sutrikusios logistikos. Nepaisant visų sunkumų, 2022 m. mes pagerinome savo finansinius rezultatus ir atsitiesėme po sudėtingų 2021 m.

2022 m. tęsėme savo technologinių projektų vystymo etapus – atlikome savo sukurto biometanu ir elektra varomo traktoriaus prototipo „AUGA M1” bandymus laukuose. Per 2022 m. paruošėme technologiją serijinei gamybai ir pristatėme traktorių iš pirmosios gamybos partijos jau pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, 2023 m. pradžioje. Toliau tęsėme specializuotų pašarų gamybos technologijos bandymus. Aktyviai vystėme biometano infrastruktūrą ir jau 2023 m. pirmoje pusėje biodujų jėgainės pradės gaminti tvarų kurą traktoriams“, – teigia Kęstutis Juščius, „AUGA group“ generalinis direktorius.

Konsoliduotame metiniame pranešime yra atskleidžiami verslo segmentų ir bendri finansiniai duomenys, po atlikto nepriklausomų auditorių „PwC Lietuva“ vertinimo. Po atlikto audito, grupės bendrasis pelnas 2022 m. pasiekė 15,27 mln. Eur ir buvo 286% didesnis, lyginant 2021 m., o EBITDA augo 115% – nuo 9,10 mln. Eur 2021 m. iki 19,58 mln. Eur 2022 m. Geresnius rezultatus padėjo pasiekti geresnis derlius ir išaugusios žemės ūkio produkcijos kainos.

„AUGA group“ Tvaraus verslo ataskaita, kuri apima visų grupės įmonių veiklą aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir valdymo srityse, antrą kartą buvo audituota nepriklausomos tvarumo konsultacinės bendrovės „Sustain Advisory“. Grupės veikloje sugeneruojamos emisijos kaip ir kasmet buvo audituotos nepriklausomos tarptautinės bendrovės „Carbon Footprint“.

Per 2022 m. „AUGA group“ veiklos emisijos siekė 67 463 t CO2 e, kai 2021 m. grupės įmonės sugeneravo 64 150t CO2 e. Didesnis „AUGA group“ veiklos pėdsakas 2022 m. buvo fiksuojamas dėl šių pagrindinių priežasčių: didesnio augalininkystės segmento derliaus (sąlygojančio didesnes emisijas iš laukuose liekančių pasėlių likučių) bei išaugusio gyvulių skaičiaus (didesnės emisijos iš vidinės fermentacijos procesų ir mėšlo tvarkymo). Be to, augantis parduotų produktų kiekis lėmė didesnes emisijas iš pakuočių. Svarbu paminėti, kad grupės strategijoje numatytų emisijų mažinimo tikslų įgyvendinimas kol kas nevyksta palaipsniui kasmet. Ženklus pokytis didžiausiems emisijų šaltiniams turėtų įvykti su technologinių projektų išvystymu ir pritaikymu grupės veikloje per artimiausius dvejus metus.

2022 m. socialinės atsakomybės srityje grupės įmonės skyrė dėmesį darbuotojų sveikatai ir saugumui darbe užtikrinti, tęsė akcijų opcionų programą. 2022 grupei priklausanti įmonė „Baltic Champs“ po tarptautinio audito, pratęsė „GRASP“ sertifikato galiojimą, kuris yra kito tarptautinio standarto „GLOBAL G.A.P“ papildomas modulis, matuojantis bendrovių socialinės atsakomybės principų taikymą. Taip pat per 2022 m. „AUGA group“ skyrė 60 tūkst. Eur paramą Ukrainai.

2022 m. „AUGA group“ nepriklausoma valdyba sėkmingai tęsė savo darbą, užtikrindama gerąsias tvaraus valdymo praktikas. 2023 m. bus renkama nauja jos sudėtis, kaip tai numatyta bendrovės įstatuose, užtikrinant skaidrumą ir atskaitomybę prieš investuotojus ir kitas suinteresuotąsias šalis.

„AUGA group“ veikla visose trijose tvarumo srityse yra aprašoma remiantis dvejais tarptautiniais tvarumo atskaitomybės standartais: Visuotinės ataskaitos teikimo iniciatyvos „GRI“ (angl. Global Reporting Initiative) ir „Nasdaq“ ASV atskleidimo gairėmis.

Konsoliduotąjį metinį pranešimą kartu su finansiniais rezultatais, Tvaraus verslo ataskaitą bei auditorių išvadas galima rasti čia.