„AUGA group“ paskelbė audituotus 2021 m. rezultatus ir Tvaraus verslo ataskaitą

Ekologiško maisto gamintoja „AUGA group“ paskelbė konsoliduotąjį metinį pranešimą už 2021 m., kurį sudaro grupės įmonių veiklos ir valdymo aprašymai, audituoti metiniai finansiniai rezultatai ir Tvaraus verslo ataskaita.

„2021 m. „AUGA group“ finansiniu požiūriu buvo kupini iššūkių. Įmonių grupė patyrė finansinius nuostolius, didžiąją dalį to lėmė mažas augalininkystės derlius, dėl vasarą buvusių stichinių karščių. Turėjome ir techninių iššūkių, kurie neleido pasiekti norimų rezultatų grybininkystės ir pienininkystės segmentuose. COVID-19 taip pat pakoregavo gamybos apimtis, o dėl pandemijos sutrikusi logistika sukėlė papildomus iššūkius dėl produktų eksporto į užsienio rinkas.

Nors ir nepavyko išvengti sudėtingų situacijų pagrindiniuose veiklos segmentuose, 2021 m. „AUGA group“ reikšmingai pasistūmėjo vystydama technologinius projektus bei padėjo tvirtus pamatus, kurie ateityje leis dirbti tvariau ir efektyviau.  2022 m. planuojame paleisti biometano gamybą, ūkiuose įdarbinti „AUGA group“ sukurtus nulinių emisijų hibridinius traktorius, užbaigti specializuotų pašarų technologijos bandymus. Matome, kad mūsų kuriamos technologijos yra aktualios ir reikšmingos pasauliniu mastu, todėl dėsime visas pastangas, kad pasiteisinę maisto gamybos sprendimai būtų kuo greičiau pritaikyti ir kitų ūkininkų, norinčių dirbti tvariau, veiklose“, – teigia Kęstutis Juščius, „AUGA group“ generalinis direktorius.

Konsoliduotame metiniame pranešime yra atskleidžiami verslo segmentų ir bendri finansiniai duomenys, po atlikto nepriklausomų auditorių „PwC Lietuva“ vertinimo. Po atlikto audito, grupės grynasis nuostolis padidėjo iki 15,43 mln. Eur nuo anksčiau skelbto 14,03 mln. Eur. Šį pokytį didžiąja dalimi lėmė suformuoti papildomi atidėjimai gautinoms sumoms iš Rusijos įmonės, susijusios su OOO „Karakash Agro“ pardavimu ir daliniu mokėjimo atidėjimu dar 2018 m. Konservatyviai vertindama rizikas dabartinių pasaulinių įvykių kontekste, grupė nusprendė padaryti atidėjimus visai gautinai sumai. Tačiau ir toliau bus imamasi žingsnių, siekiant susigrąžinti bent dalį gautinos sumos. Be minėtų atidėjimų, grupės produktų eksportas į Rusiją ir Baltarusiją 2021 m. buvo labai mažas ir sudarė <0,5 proc. visų pardavimų, o 2022 m. projektai su šia rinka nėra tęsiami.

„AUGA group“ Tvaraus verslo ataskaita, kuri apima visų grupės įmonių veiklą aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir valdymo srityse, buvo pirmą kartą audituota tvarumo konsultacinės bendrovės „Sustain Advisory“. Grupės veikloje sugeneruojamos emisijos kaip ir kasmet buvo audituotos nepriklausomos tarptautinės bendrovės „Carbon Footprint“.

Svarbiausias grupės žingsnis aplinkosaugos srityje 2021 m. –  sukurtas ir pristatytas pirmasis pasaulyje nulinių emisijų biometanu ir elektra varomas traktorius, skirtas profesionaliam naudojimui „AUGA M1“.

Per 2021 m. „AUGA group“ veiklos emisijos siekė 64 149 t CO2 e, kai 2020 m. grupės įmonės sugeneravo 68 133 t CO2 e. Mažesnis „AUGA group“ veiklos pėdsakas 2021 m. buvo fiksuojamas dėl šių pagrindinių priežasčių: mažesnių tiesioginių ir netiesioginių emisijų iš dirvožemio dėl augalininkystės segmento, mažesnio derliaus bei mažesnio iškastinio kuro ir freonų sunaudojimo kiekio veiklose. Kadangi „AUGA group“ kuriamos technologijos dar nebuvo įdarbintos žemės ūkio veiklose, poveikio bendroms emisijoms jos nesudarė. Tikimasi, kad per 2022 m. išbandytos ir pritaikytos grupės kuriamos technologijos jau turės teigiamą poveikį artimiausioje ateityje ir leis padaryti proveržį siekiant ambicingų emisijų mažinimo tikslų iki 2025 m.

2021 m. socialinės atsakomybės srityje grupės įmonės skyrė dėmesį darbuotojų sveikatai ir saugumui darbe užtikrinti, tęsė akcijų opcionų programą. 2021 m. Grupės įmonė „Baltic Champs“ po tarptautinio audito, viena pirmųjų Lietuvoje gavo „GRASP“ sertifikatą, kuris yra kito tarptautinio standarto „GLOBAL G.A.P“ papildomas modulis, matuojantis bendrovių socialinės atsakomybės principų taikymą.

Ataskaitiniu laikotarpiu Grupės įmonė išrinko naują nepriklausomą valdybą dvejų metų kadencijai taip tęsdama gerąsias tvaraus valdymo praktikas. Matoma, kad „AUGA group“ skiriamas dėmesys investuotojams ir vystoma tvaraus verslo vizija pasiteisina – investuotojų skaičius per 2021 m. išaugo 35,5 proc., lyginant su ankstesniais metais.

„AUGA group“ veikla visose trijose tvarumo srityse yra aprašoma remiantis dvejais tarptautiniais tvarumo atskaitomybės standartais: Visuotinės ataskaitos teikimo iniciatyvos „GRI“ (angl. Global Reporting Initiative) ir „Nasdaq“ ASV atskleidimo gairėmis.

„AUGA group“ paskelbta Tvaraus verslo ataskaita grupei jau yra penktoji.

Konsoliduotąjį metinį pranešimą kartu su finansiniais rezultatais, Tvaraus verslo ataskaitą bei auditorių išvadas galima rasti čia.