„AUGA group“ įvertino COVID-19 pandemijos poveikį verslui

Atsižvelgdama į COVID-19 pandemijos poveikį verslo aplinkai, ekologiškų produktų gamintoja „AUGA group“ ėmėsi priemonių, kad įvertintų reikšmingiausias su koronavirusu susijusias rizikas visuose pagrindiniuose bendrovės verslo segmentuose: grūdų auginimo, pienininkystės, grybų auginimo ir galutiniams vartotojams skirtų produktų.

Šiuo metu visos „AUGA group“ įmonės veikia sezonui būdingu pajėgumu. Siekiant užtikrinti bendrovės darbuotojų saugą ir tęsti kasdienę veiklą, buvo imtasi papildomų priemonių. Biurų darbuotojai dirba nuotoliniu būdu, o veikla žemės ūkio ir gamybiniuose padaliniuose buvo pertvarkyta taip, kad būtų sumažinta nereikalingų kontaktų ir užkirstas kelias galimam užsikrėtimo plitimui.

„Rinkos lygmeniu žemės ūkio produkcijos įmonės tokios krizės sąlygomis išsiskiria kaip mažiausiai paveikiamos, atsižvelgiant į jų produkcijos pobūdį ir didėjantį namų ūkių vartojimą. Nepaisant to, bendrovės vadovybė atsižvelgia į visas galimas grėsmes pagrindinėms grupės verslo sritims ir stengiasi sušvelninti jų padarinius“, – sako Kęstutis Juščius, „AUGA group“ generalinis direktorius.

Grūdų auginimas

Bendrovės vadovybė nemato jokių reikšmingų pokyčių grūdų rinkoje, juo labiau, kad visi įsipareigojimai pagal galiojančius susitarimus yra vykdomi. Nepaisant to, neįprasta padėtis logistikos sektoriuje artimiausiu metu gali kelti transportavimo išlaidų augimo riziką. Be to, grupė gali susidurti su darbo jėgos trūkumu, jei dramatiškai išaugs užsikrėtusių ar karantine esančių žmonių skaičius. grupė yra pasirengusi sumažinti šią riziką pasinaudodama laikinojo įdarbinimo, kurio pasiūla auga, galimybėmis.

Pienininkystė

Pieno gamyba vykdoma įprastu pajėgumu ir nėra jokių problemų dėl produkcijos paklausos. Pienas tiekiamas vietinei rinkai (Baltijos šalims ir Lenkijai) ir daugiausia naudojamas šviežiems produktams gaminti. Šiuo metu vadovybė nemato ir neprognozuoja paklausos sumažėjimo šiame segmente. Numatoma pieno, kuris bus parduodamas kaip ekologiškas, dalis turėtų siekti apie 90%.

Grybų auginimas

Šiame segmente didžiausia grėsmė yra susijusi su dideliu darbo jėgos poreikiu grybų auginimui. Dėl šios priežasties bendrovė įgyvendina įvairias priemones darbuotojų saugai užtikrinti ir kontaktams tarp jų sumažinti. Grupė, kaip ir augindama grūdus, gali patirti darbo jėgos trūkumą, jei dramatiškai padidės užsikrėtusių ar karantine esančių žmonių skaičius. Nepaisant to, vadovybė yra pasirengusi spręsti šį klausimą laikinojo įdarbinimo priemonėmis.

Kalbant apie grybų produkcijos rinką, šiuo metu pardavimai vyksta įprastomis apimtimis. Nors pardavimai didmenininkams, kurie dirba su „HoReCa“ sektoriumi, turėjo neigiamos įtakos, praradimus kompensavo mažmeninių pardavimų augimas. Auga pakuotų grybų paklausa, o tai daro teigiamą poveikį segmento pelno maržai. Esant dabartinėms aplinkybėms, ilgalaikis tikslas padidinti ekologiškų produktų pardavimų dalį gali būti atidėtas dėl neaiškumų pagrindinėse grupės rinkose.

Bendrovė galėtų susidurti su tam tikrais sunkumais, jei užsienio šalių sienos būtų uždarytos ne tik žmonėms, bet ir prekėms. Tokia padėtis pakenktų bendrovės galimybėms laiku pristatyti savo gaminius, turint omenyje, kad didžioji dalis (70–80%) produkcijos yra eksportuojama.

Vartojimui paruošti produktai pakuotėse

Vadovybė pastebi augančią supakuotų ilgai galiojančių produktų (pieno produktų, sriubų ir kt.) paklausą visose rinkose. Kalbant apie rizikas šiame segmente, jos daugiausia susijusios su galimais žaliavų, kurių grupė pati neaugina, tiekimo grandinės trikdžiais.

Dabartinė grupės likvidumo padėtis yra patenkinama. Siekiant sustiprinti grupės apyvartinį kapitalą atsižvelgiant į galimą klientų mokėjimų vėlavimą, buvo užtikrintos papildomos finansavimo galimybės.

Apžvelgiant viską, „AUGA group“ vadovybė trumpuoju laikotarpiu nesitiki reikšmingo neigiamo poveikio rezultatams dėl COVID-19 pandemijos. Nepaisant to, dėl nenuspėjamos situacijos poveikis 2020 m. grupės rezultatams sunkiai įvertinamas. Sunku prognozuoti galimą vartotojų pajamų ir perkamosios galios mažėjimo poveikį „AUGA group“ produktų paklausai.

Atidžiai stebime situaciją ir įsipareigojame nuolatos informuoti savo suinteresuotąsias šalis apie svarbius pokyčius rinkoje ir bendrovėje.