„AUGA group" įsigyja UAB „Raseinių Agra“ akcijas

Šiandien „AUGA group“, AB  pasirašė akcijų pirkimo-pardavimo sutartį  pagal kurią už 2,5 mln. Eur įsigyja 100% UAB „Raseinių Agra“ akcijų. Užbaigus sandorį, „AUGA group“ įmonių grupės ekologiškai dirbamų žemių plotas išsiplės 5,2 tūkst. hektarų nuomojamos žemės.
UAB „Raseinių Agra“ buvo įsteigta šių metų spalio mėn., atskyrimo būdu reorganizavus UAB „Agra Corporation“, kurios akcininkai nusprendė atsisakyti žemės ūkio veiklos ir koncentruotis investicinio turto valdymo srityje. Naujai įsteigtai bendrovei buvo perduotas visas su žemės ūkio veikla susijęs turtas (pastatai, mašinos ir įrengimai), apyvartinis kapitalas, 3,9 mln. Eur finansinių įsipareigojimų, žemės nuomos sutartys, o taip pat ilgalaikės nuomos pagrindu išnuomotos UAB „Agra Corporation“ grupės įmonių nuosavos žemės. UAB „Raseinių Agra“ neturi žemės ūkio paskirties žemės nuosavybėje.
Po atskyrimo UAB „Raseinių Agra“ nuomos pagrindu dirbs 5,2 tūkst. hektarų žemės. Šiuose plotuose UAB „Agra Corporation“ grupės įmonės iki šiol augino apie 25 tūkst. tonų įvairių grūdinių kultūrų.
„Šis sandoris ateityje leis padidinti galutiniams vartotojams skirtos mūsų ekologiškos produkcijos gamybos apimtis. Numatome, kad 2019 metais pilnai užbaigsime „Raseinių Agra“ nuomojamų žemių ekologinį sertifikavimą“, – sakė „AUGA group“ vadovas Linas Bulzgys.
Pasak jo, šis sandoris padės siekti „AUGA group“ strateginio tikslo tiekti Lietuvos, Europos ir kitų regionų vartotojams ekologiškus maisto produktus už prieinamą kainą, efektyviai gaminant bei kontroliuojant procesus nuo pat lauko, perdirbimo iki patekimo pas vartotoją.
„Šis įsigijimas suteiks papildomų galimybių produkcijos gamybai ir leis dar efektyviau panaudoti abiejų kompanijų gamybinius bei žmogiškuosius resursus. Didžioji dalis įsigyjamos bendrovės dirbamų žemių yra šalia mūsų jau dirbamų plotų Raseinių ir Jurbarko rajonuose, todėl galėsime efektyviai integruoti naują bendrovę į „AUGA group“, įskaitant visus 33 joje dirbančius darbuotojus. Sustiprinę mūsų ekologiškų žaliavų ir produktų gamybos bazę, padidinsime galimybes patenkinti augančią ekologiškų produktų paklausą vietos ir tarptautinėse rinkose“, – pridūrė L. Bulzgys.
Sandoris bus užbaigtas gavus Konkurencijos tarybos leidimą, reikalingą įsigijimui vykdyti.

Daugiau informacijos:
Generalinis direktorius
Linas Bulzgys
+370 5 233 5340