„AUGA group“ demonstravo gerėjančius finansinius rezultatus: pardavimai ir pelningumas augo

Remiantis „AUGA group“ pardavimo pajamos per 2020 m. 12 mėn. laikotarpį siekė 83,11 mln. Eur. Tai yra 17 proc. daugiau nei tuo pačiu metu pernai, kai pardavimo pajamos buvo 71,13 mln. Eur.

Grupės bendrasis pelnas 2020 m. siekė 15,83 mln. Eur ir buvo 61 proc. didesnis nei praėjusiais, 2019 metais, kai jis buvo 9,85 mln. Eur. Per 2020 m. 12 mėn. laikotarpį grynojo pelno grupė uždirbo 0,94 mln. Eur, palyginus su 3,22 mln. Eur nuostoliu metais prieš tai.

2020 m. grupės EBITDA siekė 21,07 mln. Eur. Šis skaičius yra 23 proc. didesnis, lyginant su metais prieš tai, kai EBITDA buvo 17,12 mln. Eur.

„Praėjusius metus vertiname pozityviai – bendrieji „AUGA group“ finansiniai rezultatai ir toliau sėkmingai augo, nepaisant pasaulį paralyžavusios COVID-19 pandemijos. 2020 m. bendrovei buvo labai svarbūs ir dėl kitų priežasčių – išleidome naują penkerių metų tvarumu grįstą strategiją, kuri atitiko vėliau paskelbtą ES strategiją „Nuo ūkio iki stalo“. Su finansinių paslaugų tiekėjais pasirašėme naujus susitarimus dėl paskolų refinansavimo ir naujų kredito limitų, kurie suteikia galimybę toliau įgyvendinti įmonės strategiją. Visa tai padėjo tvirtus pamatus ateinantiems metams ir leis pasiekti išsikeltus veiklos efektyvumo tikslus, tęsti mūsų jau kelerius metus aktyviai vykdomą mokslo tiriamąją veiklą – inovatyvių technologijų vystymą ir pritaikymą žemės ūkyje. Rezultatas, kurio siekiame – švarūs produktai be kainos gamtai, kuriuos ateityje galėsime pasiūlyti atsakingiems vartotojams‘‘, – teigia Kęstutis Juščius, „AUGA group“ generalinis direktorius.

Augalininkystės segmentas

2020 m. grupei pavyko pasiekti reikšmingai geresnius rezultatus augalininkystės segmente dėl patobulintų produkcijos technologijų ir kiek geresnių oro sąlygų, lyginant su metais prieš tai. Ankstesnis tam tikrų kultūrų derliaus nuėmimas ir prastesnė kokybė neleido pasiekti dar aukštesnių rezultatų.

Bendros pardavimų pajamos sugeneruotos iš augalininkystės segmento 2020 m. siekė 37,38 mln. Eur.  Tai yra 27 proc. daugiau, lyginant su 2019 m., kai pardavimo pajamos siekė 29,49 mln. Eur. Augalininkystės segmento bendrasis pelnas, apimantis žemės ūkio produkcijos pardavimo rezultatą, biologinio turto tikrosios vertės pokyčius bei žemės ūkio subsidijas, 2020 m. siekė 12,88 mln. Eur. Tai yra 61 proc. daugiau nei 2019 m., kai bendrasis pelnas siekė 7,98 mln. Eur.

Naujo sezono derliaus sėja buvo sėkminga, dabartinė pasėlių kokybė yra gera, todėl bendrovės vadovybė tikisi pozityvių rezultatų 2021 m.

Pienininkystės segmentas

2020 m. pagrindinis „AUGA group” dėmesys buvo nukreiptas į pienininkystės segmento efektyvumą ir jau dabar grupė mato šios strategijos įgyvendinimo teigiamus rezultatus.

Bendros pardavimų pajamos iš pienininkystės segmento 2020 m. išaugo iki 10,81 mln. Eur ir buvo 7 proc. didesnės, lyginant su 2019 m. bendromis pardavimo pajamomis (10,14 mln. Eur). Gerėjantys karvių primilžiai ir didesnė dalis pieno, parduoto ekologinės produkcijos kainomis, lėmė pardavimo pajamų augimą. Pienininkystės segmento bendrasis pelnas per 12 mėn. laikotarpį 2020 m. siekė 0,39 mln. Eur, lyginant su 0,66 mln. Eur bendruoju nuostoliu 2019 m.

Grupė ir toliau planuoja tęsti efektyvumo darbotvarkę 2021 m. per galvijų bandos augimą, gerėjančią pašarų kokybę ir pasiekiant mažesnę pašarų savikainą.

Grybininkystės segmentas

Segmento pardavimai augo 5 proc. ir buvo 30,00 mln. Eur per 12 mėn. periodą 2020 m., lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai pardavimai siekė 28,71 mln. Eur.

Nors 2020 m. gamybos apimtys didėjo, bendri rezultatai buvo prastesni. Pagal grupės duomenis, bendrasis šio segmento pelnas per 2020 m. siekė 1,75 mln. Eur ir buvo 29 proc. mažesnis nei tuo pačiu periodu pernai – 2019 m. grybininkystės segmento bendrasis pelnas buvo 2,49 mln. Eur.

Pasaulinė pandemija turėjo realią įtaką rezultatams. Pasiūla ir paklausa rinkoje tapo nepastovi, sumažėjo produktų pardavimai viešojo maitinimo sektoriui bei produkcijos vartojimas žiemos švenčių metu. Taip pat sumažėjo grybų komposto eksportas. Be to, prekių savikaina išaugo dėl didesnės pakuotų grybų paklausos, o veiklos sąnaudos augo dėl investicijų į darbuotojų saugumą ir darbo reorganizavimą. Pardavimų kainos padidėjimas tik iš dalies kompensavo papildomas išlaidas.

Grupė tikisi, kad suvaldžius pandemiją, situacija stabilizuosis, aktyviai ieško naujų eksporto rinkų pardavimų diversifikacijai ir įgyvendina efektyvumo iniciatyvas, siekdama sumažinti patiriamas išlaidas.

Galutiniam vartojimui skirtų produktų segmentas

Segmentas ir toliau demonstravo ryškų augimą per 2020 m., kurį lėmė eksporto plėtra, ypač į JAV rinką.  Per pastaruosius metus, bendros pardavimo pajamos augo iki 4,92 mln. Eur ir buvo 76 proc. didesnės nei 2019 m., kai jos siekė 2,80 mln. Eur. Per 2020 m. 12 mėn. laikotarpį, bendrasis segmento pelnas užaugo iki 0,80 mln. Eur. Tuo pačiu metu pernai, bendrasis segmento pelnas buvo 0,05 mln. Eur.

Grupė ir toliau stiprins savo pozicijas namų rinkoje bei tęs eksporto plėtrą ateityje. Naujai atvertos rinkos ir sėkmingi kontraktai, pasirašyti 2020 m., turės teigiamą poveikį segmento augimui ir 2021 m.

Veiklos sąnaudos

„AUGA group“ veiklos sąnaudos per 2020 m. siekė 10,21 mln. Eur, lyginant su 9,58 mln. Eur praėjusiais metais. Šis augimas susijęs su padidėjusiu grupės darbuotojų skaičiumi ir atlyginimų vidurkiu, taip pat dėl grupėje įdiegtos papildomo sveikatos draudimo programos. Be to, veiklos sąnaudos padidėjo, dar ir dėl to, kad nuo 2020 m. birželio 1 d. į grupės konsoliduotas ataskaitas yra įtraukiami Grybai LT, KB rezultatai.

Finansiniai duomenys MS Excel formatu

Siekiant sudaryti geresnes sąlygas investuotojams susipažinti su grupės finansiniais duomenimis ir juos analizuoti, grupė paruošė ir savo interneto tinklapyje viešai skelbia istorinius ir naujausių ataskaitinių laikotarpių finansinius duomenis MS Excel formatu. Duomenys pasiekiami šia nuoroda: https://auga.lt/investuotojams/ataskaitos-ir-prezentacijos/#tabs