AUGA group 2023 m. 3 mėn. rezultatai

Pirmą 2023 m. ketvirtį „AUGA group” pardavimo pajamos dėl stabilios gamybinės veiklos ir dėl 2022 m. išaugusių produkcijos kainų padidėjo 24% ir pasiekė 21,70 mln. Eur, kai tuo pačiu laikotarpiu pernai buvo 17,56 mln. Eur.

Dėl nežinomybės augalininkystės ir pienininkystės segmentuose, kurią lemia svyruojančios produkcijos kainos, grupė ženkliai sumažino prognozuojamas 2023 m. derliaus kainas ir tai lėmė mažesnį pirmo ketvirčio rezultatą, lyginant su ankstesniais metais. Bendrasis pelnas siekė 2,45 mln. Eur, kai tuo pačiu metu pernai „AUGA group” pelnas buvo 5,65 mln. Eur. Grupės EBITDA sumažėjo 58% ir 2023 m. pirmą ketvirtį siekė 2,79 mln. Eur, lyginant su 6,71 mln. Eur praėjusiais metais.

„Žemės ūkio veikla yra nuolat besikeičianti ir priklausanti nuo įvairių faktorių. Būtent dėl to yra reikalingos technologijos, kurios dalį  veiklos svyravimų gali suvaldyti ir užtikrinti tvaresnį, efektyvesnį darbą, geresnį derlių. Mūsų kuriamos technologijos tai ir padės išspręsti“, –  sakė „AUGA group” generalinis direktorius Kęstutis Juščius.

Augalininkystės segmentas

Augalininkystės segmente daug neapibrėžtumų – produkcijos kainos sumažėjo, lyginant su praėjusių metų lygiu. Tačiau realus kainų lygis bus matomas po sezono, nuėmus derlių. Dalis sezono darbų (daugiausia 2022 m. rudenį) atlikta aukštame kaštų rėžyje, nors pastaruoju metu matomos pozityvios tendencijos dėl reikšmingą dalį sudarančių kaštų eilučių, pavyzdžiui – kuro, kurio kainos mažėja.  Galutinius sezono rezultatus „AUGA group” galės įvertinti po sezono (trečio ketvirčio).

Konservatyviai vertindama situaciją, „AUGA group” sumažino prognozuojamas derliaus kainas ir tai lėmė tik 0,13 mln. Eur biologinio turto tikrosios vertės pokytį per pirmą 2023 m. ketvirtį (praėjusiais metais buvo 3,53 mln. Eur). Bendrasis pelnas, apimantis žemės ūkio produkcijos pardavimo rezultatą, biologinio turto tikrosios vertės pokyčius bei žemės ūkio subsidijas, 2023 m. pirmą ketvirtį siekė 1,52 mln. Eur. Tuo pačiu 2022 m. laikotarpiu jis buvo 4,94 mln. Eur.

Pienininkystės segmentas

Po primilžio kritimo 2022 m. viduryje, jis grįžo į ankstesnį lygį. Pardavimų pajamos pienininkystės segmente 2023 m. pirmą ketvirtį siekė 4,15 mln. Eur, kai 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu buvo 4,05 mln. Eur.

Pirmą 2023 m. ketvirtį bendrasis segmento nuostolis buvo 0,07 mln. Eur, lyginant su 0,57 mln. Eur bendruoju pelnu tuo pačiu laikotarpiu pernai. Bendrus rezultatus pablogino mažėjančios žaliavinio pieno kainos, tačiau šiuo metu situacija stabilizavosi.

Grybininkystės segmentas

Keli pastarieji metai grybininkystės segmentui buvo itin sudėtingi dėl COVID-19 sukeltų pasekmių, gamybos trikdžių bei išaugusių energetikos kainų, tačiau pirmą 2023 m. ketvirtį rezultatai yra ženkliai geresni negu praėjusiais metais. Geresnius segmento bendrus rezultatus padėjo pasiekti stabilios gamybos apimtys, kaštų kontrolė ir palankios produkcijos kainos.

Segmento pardavimų pajamos siekė 7,70 mln. Eur ir buvo 10% didesnės, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Pirmą 2023 m. ketvirtį grybininkystės segmento bendrasis pelnas buvo 0,58 mln. EUR, lyginant su 0,13 mln. nuostoliu Eur praėjusiais metais.

Galutiniam vartojimui skirtų produktų segmentas

Segmentas ir toliau išlaiko nuoseklų augimą – pardavimai šiame segmente per pirmą 2023 m. ketvirtį siekė 1,94 mln. Eur ir buvo 38% didesni, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Pirmą 2023 m. ketvirtį bendrasis segmento pelnas pasiekė 0,41 mln. Eur, kai tuo pačiu laikotarpiu pernai buvo 0,27 mln. Eur.

2023 m. gegužės mėnesį „AUGA group” pristatė visuomenei naują tvaresnių ekologiškų produktų liniją. Ją sudaro baziniai, kasdienio vartojimo produktai: pienas, kefyras, varškė, grietinė, avižiniai dribsniai ir kiaušiniai. Produktais prekiaujama didžiuosiuose Lietuvos prekybos tinkluose. Su šiais produktais grupė sieks užimti 10 proc. rinkos dalies atitinkamose kategorijose.

Veiklos sąnaudos

Grupės veiklos sąnaudos pirmą 2023 m. ketvirtį siekė 3,45 mln. Eur, lyginant su 2,94 mln. Eur tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Strategijos įgyvendinimas

Gegužės 25 d. „AUGA group” pristatė visuomenei ir investuotojams naują verslo modelį, kuris pagrįstas trimis pagrindinėmis kryptimis: tvarių žemės ūkio technologijų vystymu ir gamyba, žemės ūkio veiklų organizavimu per kooperatyvus, taikant „AUGA“ tvaraus ūkininkavimo standartą, ir tvaresnių maisto produktų tiekimu vartotojams. Grupės vertinimu, tai padės efektyviau siekti strategijoje numatytų tikslų.

Naujas veiklos organizavimo modelis pirmiausiai bus išbandytas ir tobulinamas jame dalyvaujant „AUGA group” ūkiams. Pasiteisinus naujam veiklos organizavimo modeliui, 2023 m. antrą pusmetį planuojama pasiūlyti prie naujo veiklos modelio jungtis ir kitiems ūkiams.