AUGA group, AB pirmojo pusmečio rezultatai

Grupės pardavimo pajamos per pirmą 2021 m. pusmetį siekė 33,13 mln. Eur ir buvo 4 proc. mažesnės, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu ankstesniais metais, kai pardavimo pajamos buvo 34,69 mln. Eur.

Per pirmus šešis 2021 m. mėnesius, bendrasis grupės pelnas pasiekė 8,50 mln. Eur, žymėdamas 1 proc. mažėjimą, lyginant su praėjusiais metais (8,58 mln. Eur). Ataskaitiniu laikotarpiu grupė uždirbo 0,75 mln. Eur grynojo pelno, kai tuo pačiu metu pernai grynasis pelnas buvo 1,30 mln. Eur.

2021 m. grupės EBITDA siekė 11,14 mln. Eur ir buvo 3 proc. mažesnė nei ankstesniais metais, kai šis rodiklis siekė 11,53 mln. Eur.

„Nors praėjusių metų pabaigos ir šių metų pirmo pusmečio orai leido tikėtis gero derliaus 2021 m., tačiau vasarą fiksuoti stichiniai karščiai koreguoja prognozes. Galutinius rezultatus galėsime įvertinti tik po viso derliaus nuėmimo, tačiau manome, kad ypatingai vasarinių kultūrų derlingumas gali būti ženkliai mažesnis, lyginant su praėjusiais metais. Augančios produkcijos kainos bei geresnė pagrindinių kultūrų kokybė iš dalies kompensuos šiuos netekimus, tačiau mažesnio derlingumo prognozės keičia ir mūsų rezultatus augalininkystės segmente.

Grupės įmonės ir toliau skiria didelį dėmesį strategijos įgyvendinimui, mokslinei ir tiriamajai veiklai bei inovatyvių technologijų vystymui, kurios taps bendrovės augimo ir vertės pagrindu. Tikimės, kad artimiausiu metu galėsime pristatyti vystomų inovatyvių projektų rezultatus”, – teigia Kęstutis Juščius, AUGA group, AB generalinis direktorius.

Augalininkystės segmentas

Iš viso per pirmąjį 2021 m. pusmetį grupės įmonės apskaičiavo 6,53 mln. Eur pelno dėl biologinio turto pripažinimo tikrąja verte. Šis rezultatas yra panašus, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai jis siekė 6,38 mln. Eur. Pasitvirtinus prognozėms dėl mažesnio derlingumo, antro pusmečio pelnas dėl biologinio turto pripažinimo tikrąja verte gali būti ženkliai mažesnis. Panašus pokytis buvo ir 2020 m.

Augalininkystės segmento pardavimų apimtys priklauso nuo sezono derliaus, sutarčių su pirkėjais terminų, rinkos situacijos. Nepaisant didesnio derliaus praėjusiame sezone, palyginus jį su 2018/2019 m. sezonu, pardavimo pajamos 2021 m. pirmajame pusmetyje sumažėjo, nes grupė didesnę 2019/2020 m. sezono derliaus dalį pardavė 2020 m. Tuo tarpu 2018/2019 m. derlius buvo parduotas panašiomis dalimis per 2019 m. ir 2020 m.

Per pirmąjį 2021 m. pusmetį augalininkystės segmento bendrasis pelnas, apimantis žemės ūkio produkcijos pardavimo rezultatą, biologinio turto tikrosios vertės pokyčius bei žemės ūkio subsidijas, pasiekė 7,51 mln. Eur. ir buvo 2 proc. didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Pienininkystės segmentas

Grupės įmonės metų pradžioje susidūrė su iššūkiais gamybos procese, todėl planuoto tikslo padidinti primilžį nepasiekė. Tačiau aktyvus dėmesys šiam segmentui lėmė, kad birželio mėnesio primilžis jau 4 proc. viršijo 2020 m. rodiklį. Matomos pozityvios tendencijos rinkoje – vidutinė pardavimų kaina 2021 m. pirmą pusmetį buvo 4 proc. didesnė nei per analogišką 2020 m. laikotarpį.

Segmento pardavimo pajamos per pirmą 2021 m. pusmetį buvo 6,73 mln. Eur, lyginant su pardavimo pajamomis 6,66 mln. Eur praėjusiais metais. Iššūkiai gamyboje bei didesni nuostoliai iš biologinio turto perkainavimo lėmė, kad per pirmą 2021 m. pusmetį buvo sukauptas 0,27 mln. Eur nuostolis, lyginant su 0,09 mln. Eur pelnu praėjusiais metais.

Karvių skaičius per 2021 m. antrą ketvirtį keitėsi neženkliai, bet grupė ir toliau planuoja karvių skaičių padidinti iki 3600 vnt.

Tikimasi, kad tolesnis dėmesys šiam segmentui, bandos atnaujinimas ir naujų technologijų taikymas leis pagerinti segmento rezultatus.

Grybininkystės segmentas

Per pirmą 2021 m. pusmetį grybų auginimo segmento pardavimo pajamos viso siekė 14,33 mln. Eur ir buvo 6 proc. mažesnės, lyginant su 15,21 mln. Eur metais prieš tai.

Antrąjį 2021 m. ketvirtį grupės įmonė, veikianti šiame segmente, susidūrė su iššūkiais – gamybos padaliniuose išaugo COVID-19 sergančių darbuotojų skaičius. Dėl šios priežasties bendrovė turėjo mažinti gamybos ir pardavimų apimtis, o ilgas gamybos procesas neleido sumažinti gamyboje patiriamų kaštų. Tikimasi šių rizikų išvengti ateityje – šiuo metu pasiskiepijusių darbuotojų procentas grybininkystės padaliniuose siekia 60-69 proc.

Svarbu paminėti ir tai, kad COVID-19 pandemija bei karšti vasaros orai lėmė bendrai sumažėjusius gamybos pajėgumus visoje rinkoje, todėl pusmečio pabaigoje susidarė situacija, kai paklausa viršija pasiūlą.

Bendrasis grybų auginimo segmento pelnas siekė 0,59 mln. Eur ir patyrė 44 proc. kritimą, lyginant su praėjusiais metais.

Galutiniam vartojimui skirtų produktų segmentas

Per pirmąjį 2021 m. pusmetį segmento pardavimai siekė 2,59 mln. Eur, kai tuo pačiu laikotarpiu pernai segmento pardavimai buvo 1,99 mln. Eur.

Pirmajame šių metų ketvirtyje buvo fiksuotas didesnis augimas nei antrajame, tačiau bendrai galutiniam vartojimui skirtų produktų segmentas ir toliau demonstruoja gerus rezultatus. Sulėtėjusį tempą antrąjį ketvirtį lėmė transportavimo iššūkiai – logistikos pajėgumų trūkumas ir išaugę transportavimo kaštai. Šios priežastys paskatino užsakovus retinti užsakymus ir didinti jų vertę – didelė dalis užsakymų buvo perkelta į trečiąjį 2021 m. ketvirtį. 2021 m. liepos mėnesio pardavimai 69 proc. viršijo pardavimus 2020 m. liepą.

Segmento pelningumo marža išlieka panašiame lygyje –  per pirmą 2021 m. pusmetį pasiekė 25 proc.

Veiklos sąnaudos

Grupės veiklos sąnaudos per pirmąjį 2021 m. pusmetį sudarė 5,15 mln. Eur, lyginant su 4,59 mln. Eur tuo pačiu laikotarpiu pernai. Veiklos išlaidos išaugo daugiausia dėl padidėjusių atlyginimų, pardavimo sąnaudų ir su akcijų opcionų programa susijusiomis išlaidomis. Be to, „Grybai LT KB“ veiklos sąnaudos yra pilnai įtrauktos 2021 m., kai „Grybai LT KB“ veiklos sąnaudos lyginamuoju laikotarpiu buvo parodytos tik iš dalies, nes subjektas buvo įtrauktas į konsoliduotas finansines ataskaitas nuo 2020 m. birželio 1 d.

Finansiniai duomenys MS Excel formatu

Siekiant sudaryti geresnes sąlygas investuotojams susipažinti su grupės finansiniais duomenimis ir juos analizuoti, grupė paruošė ir savo interneto tinklapyje viešai skelbia istorinius, įskaitant naujausio ataskaitinio laikotarpio, finansinius duomenis MS Excel formatu. Duomenys pasiekiami šia nuoroda: https://auga.lt/investuotojams/ataskaitos-ir-prezentacijos/#tabs