„AUGA group“ pristatė penkerių metų strategiją – tiekti ekologišką maistą be kainos gamtai ir tapti tvarumo sinonimu

Bendrovė „AUGA group“ paskelbė verslo strategiją iki 2025 m. ir iš naujo suformulavo savo viziją bei misiją. Pagrindiniai tikslai: pagerinti esamo verslo efektyvumą, sukurti naują tvaraus ekologiško maisto gamybos modelį ir sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. 

Pristatytoje penkerių metų strategijoje bendrovė pabrėžia „AUGA“ viziją tapti tvaraus maisto ir gyvenimo būdo sinonimu. Bendrovės misija įvardinama kaip siekis tiekti ekologišką maistą be kainos gamtai.

„Visos valdybos vardu norėčiau pasidžiaugti paskelbta „AUGA group“ strategija iki 2025 m. Tai bendras rezultatas, pasiektas koordinuoto vadovų ir valdybos narių komandos darbo dėka. Strategijoje keliame ambicingą tikslą – ne tik siekti didesnio veiklos efektyvumo, bet ir sukurti naują tvarumo standartą sąlyginai tradiciniame versle“, – teigia Dalius Misiūnas, „AUGA group“ valdybos pirmininkas.

Pagrindinis „AUGA group“ darbotvarkės tikslas – iki 2025 m.  šiltnamio dujų emisijas sumažinti bemaž 50 % matuojant per augalininkystės ir pienininkystės produkcijos vienetą, o iki 2030 m. tapti šiltnamio dujų visai neišskiriančia ekologiško maisto rinkos dalyve.

Kitas svarbus bendrovės tikslas – pagerinti esamų verslo segmentų (augalininkystės, pienininkystės, grybų auginimo ir galutiniam vartojimui skirtų produktų gamybos) efektyvumą, siekiant sulyginti ekologinio ūkininkavimo derlingumą ir kaštų struktūrą su tradicinio ūkininkavimo lygiu.

Didinti efektyvumą ir mažinti poveikį gamtai bus siekiama kuriant naują veiklos modelį, pavadintą Tvaraus ekologiško maisto architektūra (TEMA). Naujoji inovacijų schema padės spręsti aktualiausias technologines problemas maisto pramonėje kartu išlaikant masto, kokybės ir derliaus augimo pagreitį. Tuo pat metu bus išlaikyta iki šiol „AUGA group“ vykdyta sinergija tarp skirtingų ūkio šakų bei veikiančių žiedinės ekonomikos principų.

Svarbiausias vaidmuo naujajame modelyje tenka biodujų infrastruktūrai, specializuotų pašarų technologijai bei regeneracinei sėjomainai.

Biodujų panaudojimas leis atlikti žemės ūkio darbus be iškastinio kuro, panaudojant mėšlą ne tik kaip trąšą, bet ir kaip biodegalų gamybos šaltinį. Specializuotų pašarų technologija suteiks galimybę sumažinti galvijų metano emisijas. Sėjomaina, kurią taikant grūdinės kultūros bus pakeistos daugiametėmis ankštinėmis žolėmis, galinčiomis kaupti anglį ir fiksuoti dirvožemyje azotą, reikšmingai sumažins bendrą išmetamų emisijų kiekį ir taps neatsiejama ciklo dalimi gaminant pašarus gyvulininkystės sektoriui.

„AUGA group“ strategijoje apibrėžtas veiklos modelis taps labai svarbus telkiant svarbiausias suinteresuotąsias šalis. Bendrovė tikisi sukurti vartotojų, ūkininkų, investuotojų ir akcininkų bendruomenę, kuri pirmenybę teiks tvaresniam gyvenimo būdui savo vartojimo įpročiais ir aktyviu dalyvavimu kuriant maisto vertės grandinę. Tokiu būdu bendrovė patenkins augantį naujų maisto pramonės standartų poreikį, kuris kyla keičiantis vartotojų įpročiams.

„Žinoma, tvarumas įvairiose „AUGA“ bendruomenės grupėse yra suprantamas skirtingai. Vartotojams tai yra tvaresnis būdas maitintis, ūkininkams – tvaresnis būdas dirbti, skolintojams ir akcininkams – tvaresnis būdas investuoti ir gauti finansinę grąžą.  ,,AUGA group“ bus pažįstama kaip turtui neimlus verslas, grįstas žemės ūkio technologijomis (agtech). Bendrovė taikys savarankišką žiedinės ekonomikos modelį, suteikdama galimybę pasauliui gyventi tvariau“, – teigia Kęstutis Juščius, „AUGA group“ generalinis direktorius.

Bendrovės strategijos paviešinimas sutampa su neseniai Jungtinių Tautų Organizacijos „Global Compact“ savanoriškos verslo iniciatyvos ir konsultacinės bendrovės „Accenture“ paskelbta studija, pavadinta „Pažadų įgyvendinimo dešimtmečiu“, kurioje verslas skatinamas prisiimti ambicingesnį veiksmų planą, siekiant klimato kaitos stabdymo iki 2030 m.

2019 m. suformuota nepriklausoma „AUGA group“ valdyba aktyviai prisideda prie gerųjų praktikų diegimo įmonės valdyme. Nustatydama strategines kryptis bendrovė pritaiko jos valdybos narių sukauptą ilgametę patirtį iš skirtingų sričių: finansų, investicijų, tvarumo, energetikos, galutiniam vartojimui skirtų produktų segmento ir akademinės bendruomenės.

„AUGA group“ strategija buvo paskelbta per Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržą, taip pat yra publikuojama bendrovės interneto svetainėje: https://auga.lt/investuotojams.