„AUGA group“ 2024 m. 3 mėnesių rezultatai

Pirmą 2024 m. ketvirtį „AUGA group“ ir jos dukterinių bendrovių pardavimo pajamos siekė 19,74 mln. Eur, kai 2023 m. ataskaitiniu laikotarpiu buvo 19,96 mln. Eur.

Bendrasis „AUGA group“ pelnas 2024 m. buvo 2,71 mln. Eur, kai ankstesniais metais bendrasis pelnas siekė 1,90 mln. Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu „AUGA group“ EBITDA buvo 4,26 mln. Eur. Tuo pačiu metu praėjusiais metais šis rodiklis siekė 2,68 mln. Eur.

„Pirmojo 2024 m. ketvirčio finansiniai rezultatai rodo pozityvias tendencijas. Kaip skelbėme ir praėjusį ketvirtį, „AUGA group“ jau kuris laikas skiria dėmesį atskirų segmentų efektyvumo peržiūrai. Todėl jau praėjusių metų viduryje pusę dirbamos žemės pradėjome dirbti regeneracinės konvencinės žemdirbystės būdu, o 2024 m. priėmėme sprendimą trečdalį gyvulininkystės segmento transformuoti į konvencinę veiklą ir šį žingsnį jau žengėme nuo antrojo ketvirčio pradžios.

Svarbu paminėti ir tai, kad šalia tradicinių verslų – žemės ūkio veiklos, mes ir toliau dedame pastangas išvystyti emisijas mažinančių technologijų portfelį ir sukurti žaliųjų žemės ūkio technologijų gamybos pramonę Lietuvoje. Esame pasirengę kartu su esamais ir potencialiais išoriniais partneriais užbaigti tvariųjų technologijų kūrimo etapą  ir pereiti prie jų komercializavimo, kai pritrauksime finansavimą šiai veiklai“, –  teigia „AUGA group“ valdybos pirmininkas Kęstutis Juščius.

Augalininkystės segmentas

Ankstyvi pavasariniai orai buvo palankūs kultūrų vystymuisi bei leido kokybiškai atlikti darbus. „AUGA group“ vertinimu pasėlių būklė yra gera, todėl galima tikėtis geresnio 2024 m. derliaus nei buvo numatyta. Produkcijos kainos išliko tame pačiame lygyje, kaip ir praėjusių metų pabaigoje.

Bendrasis segmento pelnas, apimantis žemės ūkio produkcijos pardavimo rezultatą, biologinio turto tikrosios vertės pokyčius bei žemės ūkio subsidijas, 2024 m. pirmą ketvirtį pagerėjo dėl biologinio turto pripažinimo tikrąja verte ir siekė 1,82 mln. Eur. Tuo pačiu laikotarpiu 2023 m. jis buvo 1,52 mln. Eur.

Pienininkystės segmentas

2024 m. pirmą ketvirtį „AUGA group“ pagerino primilžio rodiklius – jie buvo geriausi per paskutinius trejus metus. Be to, ataskaitiniu laikotarpiu matoma ir 11% sumažėjusi žaliavinio pieno savikaina. Žaliavinio pieno produkcijos kainos 2024 m. padidėjo 4% už toną, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ketvirčiu. Pardavimų pajamos pienininkystės segmente 2024 m. pirmą ketvirtį buvo 13% didesnės ir siekė 4,69 mln. Eur, kai 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu buvo 4,15 mln. Eur. Pirmą 2024 m. ketvirtį bendrasis segmento pelnas buvo 0,38 mln. Eur, lyginant su 0,07 mln. Eur bendruoju nuostoliu praėjusiais metais.

2024 m. antrojo ketvirčio pradžioje dalis pieno ūkių, sudarančių 27% visos bandos, pradėjo dirbti ne ekologiniu būdu, tam, kad būtų galima sumažinti gamybinius kaštus ir pagerinti finansinius rezultatus. „AUGA“ pieno produktai, skirti galutiniam vartotojui, toliau bus gaminami iš ekologinių ūkių pieno.

Grybininkystės segmentas

Pirmą 2024 m. ketvirtį produkcijos kainos augo 6%, lyginant su ankstesniais metais. Segmento pardavimo pajamos 2024 m. ataskaitiniu laikotarpiu buvo 7,75 mln. Eur, lyginant su 7,70 mln. Eur. praėjusiais metais.

Dėl mažesnių segmento gamybos apimčių, pirmą 2024 m. ketvirtį grybininkystės segmento bendrasis pelnas siekė 0,46 mln. Eur, lyginant su 0,58 mln. Eur bendruoju pelnu 2023 m.

Galutiniam vartojimui skirtų produktų segmentas

Pirmą  2024 m. ketvirtį galutiniam vartojimui skirtų produktų segmento pardavimo pajamos buvo 0,67 mln. Eur, kuomet 2023 m. buvo 0,20 mln. Eur (eliminavus Kooperatinės bendrovės Grybai LT, parduotos 2023 m. viduryje, veiklos rodiklius).

2024 m. pirmą ketvirtį Bendrasis segmento pelnas sudarė 0,05 mln. Eur, lyginant su 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu patirtu 0,13 mln. Eur nuostoliu. Augantis veiklos rezultatas pasiektas pirmiausia dėl 2023 m. naujos pieno produktų linijos įvedimo į rinką ir dėl tvarius produktus besirenkančių vartotojų bendruomenės palaikymo.

Veiklos sąnaudos

„AUGA group“ veiklos sąnaudos pirmą 2024 m. ketvirtį sumažėjo 8% nuo 2,92 mln. Eur  iki  2,69 mln. Eur. „AUGA group“ peržiūri visas kaštų dedamąsias ir siekia įgyvendinti išsikeltą tikslą per metus sumažinti veiklos kaštus nuo 13,98 mln. Eur (2023 m.) iki 12 mln. Eur 2024 m.

Strategijos įgyvendinimas

2024 m. pradžioje „AUGA group“ ir toliau skyrė savo dėmesį strategijoje numatytiems technologiniams projektams, koncentruodamasi į jų vystymą ir plėtros galimybių paiešką. „AUGA Tech“ sukurto biometanu ir elektra varomo traktoriaus „AUGA M1“ konstrukcija buvo patentuota Jungtinėse Amerikos Valstijose, Eurazijos patentų konvencijos valstybėse, Australijoje, o antrą ketvirtį buvo gautas patentas ir Kinijoje. Gauti ir laukiami technologijos patentai veda link spartesnių technologijos komercializacijos galimybių. Be to, pirmo 2024 m. ketvirčio pabaigoje „AUGA group“ pradėjo ir naują ekonominę veiklą – biometano dujų gamybą ir jų pardavimą Europos rinkai.