„AUGA group“ 2023 m. 6 mėnesių rezultatai

Pirmą 2023 m. pusmetį „AUGA group“ pardavimo pajamos siekė 40,93 mln. Eur ir augo 20%, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2022 m. Tokį rezultatą leido pasiekti didesnis 2022 m. derlius, kurio dalis buvo parduota per 2023 m. pirmą pusmetį, taip pat išaugę grybų ir galutiniam vartojimui skirtų produktų pardavimai.

2023 m. mažėjančios pagrindinės žemės ūkio produkcijos (javų ir pieno) kainos turėjo neigiamos įtakos finansiniams rezultatams. Bendrasis „AUGA group“ pelnas per pirmą 2023 m. pusmetį siekė 3,07 mln. Eur, kai tuo pačiu metu pernai bendrasis pelnas buvo 12,43 mln. Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu „AUGA group“ EBITDA buvo 3,57 mln. Eur, lyginant su 15,05 mln. Eur praėjusiais metais.

„Nors mažėjančios ekologiškos produkcijos kainos turėjo poveikį finansiniams rezultatams, „AUGA group“ jau kurį laiką įgyvendina strategijoje numatytus esminius veiklos pokyčius, kurie padidins verslo atsparumą išorės faktoriams. Diegiame naują veiklos modelį, grįstą žemės ūkio technologijų kūrimu ir tvaraus ūkininkavimo standarto plėtra. Siekdami, kad tvarios technologijos ir „AUGA“ ūkininkavimo standartas būtų prieinamas ir ekologinę, ir konvencinę žemdirbystę vystantiems ūkininkams, dalį savo dirbamų ekologinių žemių pritaikėme regeneracinei konvencinei žemdirbystei. Tokiu būdu diversifikuojame veiklą, atveriame platesnes rinkas, didiname efektyvumą ir sumažiname išorinių neapibrėžtumų poveikį, kas leis pagerinti finansinius rezultatus“, – sakė „AUGA group“ generalinis direktorius Kęstutis Juščius.

Augalininkystės segmentas

2023 m. pirmąjį pusmetį bendrosios segmento pajamos siekė 13,74 mln. Eur., lyginant su 8,85 mln. Eur praėjusiais metais. Pardavimų pajamas augino didesnis šiais metais parduotas 2022 m. derlius. Tačiau 2023 m. mažėjančios ekologiškos produkcijos kainos neleido pasiekti  geresnių rezultatų. Bendrasis pelnas, apimantis žemės ūkio produkcijos pardavimo rezultatą, biologinio turto tikrosios vertės pokyčius bei žemės ūkio subsidijas, 2023 m. pusmečio pabaigai sudarė 1,25 mln. Eur. Tuo pačiu 2022 m. laikotarpiu jis buvo 11,29 mln. Eur.

„AUGA group“ duomenimis, 2023 m. sezono derlius bus vidutiniškas, tačiau galutinius sezono rezultatus bus galima įvertinti tik po trečio ketvirčio.

Pienininkystės segmentas

2023 m. pirmą pusmetį 12% kritusios pieno supirkimo kainos, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, turėjo pagrindinę įtaką segmento rezultatams. Pienininkystės pardavimų pajamos 2023 m. pirmą pusmetį buvo 7,77 mln. Eur, kai 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu – 8,14 mln. Eur.

Bendrasis segmento nuostolis 2023 m. pirmą pusmetį buvo 0,14 mln. Eur, lyginant su 1,29 mln. Eur bendruoju pelnu tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Grybininkystės segmentas

Stabilios gamybos apimtys, efektyviau valdomi procesai, didesnės produkcijos pardavimo kainos per pirmąjį 2023 m. pusmetį užaugino segmento pardavimo pajamas iki 15,28 mln. Eur (2022 m. tuo pačiu laikotarpiu buvo 14,28 mln. Eur), o bendrąjį segmento pelną iki 1,00 mln. Eur, lyginant su 0,33 mln. Eur nuostoliu praėjusiais metais tuo pačiu metu.

Galutiniam vartojimui skirtų produktų segmentas

2023 m. pirmą pusmetį segmento pardavimai padidėjo 52% ir sudarė 4,14 mln. Eur, kai tuo pačiu laikotarpiu pernai segmento pardavimai buvo 2,72 mln. Eur. Galutiniam vartojimui skirtų produktų segmento bendrasis pelnas pirmą 2023 m. pusmetį siekė 0,98 mln. Eur (analogišku laikotarpiu 2022 m. – 0,19 mln. Eur).

2023 m. gegužės mėn. „AUGA group“ pristatė vartotojams naują tvaresnių ekologiškų produktų liniją, kurią sudaro pienas, kefyras, varškė, grietinė, sviestas, avižiniai dribsniai, kiaušiniai. Naujieji produktai yra gaminami tik iš „AUGA“ ekologinių ūkių užaugintų žaliavų. Produktais prekiaujama didžiuosiuose Lietuvos prekybos tinkluose.

Veiklos sąnaudos

„AUGA group“ veiklos sąnaudos pirmą 2023 m. pusmetį buvo 7,37 mln. Eur, lyginant su 5,78 mln. Eur tuo pačiu laikotarpiu pernai. Veiklos sąnaudas augino darbuotojų atlyginimai, rinkodaros išlaidos, investicijos susijusios su naujų galutinių produktų skirtų vartotojams įvedimu į rinką.

Strategijos įgyvendinimas

Antrąjį 2023 m. ketvirtį „AUGA group“ pristatė visuomenei ir investuotojams naują verslo modelį, kuris pagrįstas trimis pagrindinėmis kryptimis: tvarių žemės ūkio technologijų vystymu ir gamyba, žemės ūkio veiklų organizavimu per kooperatyvus, taikant „AUGA“ tvaraus ūkininkavimo standartą, ir tvaresnių maisto produktų tiekimu vartotojams.

Nuo sezono pradžios, „AUGA M1” traktoriai iš pirmosios gamybos partijos yra bandomi realiuose darbuose. „AUGA group“ taip pat toliau plėtoja specializuotų pašarų technologiją ir atlieka jos bandymus. Didelį dėmesį „AUGA group“ skiria biometano gamybos projektams – infrastruktūra įrengta, vykdomi darbai dėl biometano prijungimo prie gamtinių dujų tinklo.

Rugpjūčio mėnesį „AUGA group“ taip pat paskelbė pradedanti tvaraus ūkininkavimo standarto plėtrą ne tik ekologiniuose, bet ir įprastiniuose ūkiuose, konvertuodama dalį dirbamų valdų į regeneracinę konvencinę žemdirbystę. „AUGA group“ sieks išplėsti technologijų ir tvaraus ūkininkavimo standartą kviesdama prie tvaraus ūkininkavimo bendruomenės prisijungti visus ūkininkus, ne tik užsiimančius ekologine žemdirbyste šiandien.

Kaip buvo pranešta 2023 m. liepos 21 d., „AUGA group“ dukterinės bendrovės pardavė 100% Kooperatinės bendrovės „Grybai LT” pajų Akcinei bendrovei „Kauno grūdai”. Už sandorį grupės įmonės gavo 16 327 365,26 Eur sumą, kurią sudaro 12 948 612,14 Eur už bendrovės pajus ir 3 378 753,12 Eur paskolos grąžinimas Baltic Champs, UAB. Trečio 2023 m. ketvirčio rezultatuose bus atspindėtas šio sandorio pelnas. Pardavusi šią verslo dalį grupė fokusuos savo dėmesį į naujos tvaresnių ekologiškų produktų plėtrą kur kas didesnėje maisto kategorijoje nei iki šiol.