„AUGA group“ 2022 m. 9 mėnesių rezultatai

„AUGA group” ir jos dukterinės bendrovės per pirmus devynis šių metų mėnesius pagerino savo veiklos rezultatus.

Pardavimo pajamos per devynis 2022 m. mėnesius siekė 57,71 mln. Eur ir buvo 5 proc. didesnės, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu ankstesniais metais, kai pardavimo pajamos buvo 54,90 mln. Eur.

Per pirmus devynis 2022 m. mėnesius, bendrasis grupės pelnas pasiekė 13,14 mln. Eur, žymėdamas 673 proc. augimą, lyginant su praėjusiais metais (1,70 mln. Eur). Grynasis grupės nuostolis nuo 10,43 mln. Eur fiksuotų per tris 2021 m. ketvirčius, sumažėjo iki 0,62 mln. Eur per tris 2022 m. ketvirčius.

Grupės EBITDA per 2022 m. 9 mėnesių laikotarpį išaugo 208 proc. ir siekė 16,78 mln. Eur, kai 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu EBITDA buvo 5,45 mln. Eur.

„Geresnius finansinius rezultatus lėmė geras 2022 m. derlius bei išaugusios produkcijos kainos. Tačiau, kaip ir visas pasaulis, mes susidūrėme su iššūkiais dėl nestabilių energijos kainų. Grupės energijos ir kuro išlaidos per 2022 m. padidėjo apie 6,3 mln. Eur, lyginant su praėjusiais metais. Labiausiai trečią šių metų ketvirtį dėl šių priežasčių nukentėjo grybininkystės veikla.

Svarbu pažymėti, kad ne vienerius metus aktyviai dirbę žemės ūkio technologijų vystymo srityje, pagaliau priartėjome prie pirmųjų rezultatų. Dar šiais metais užbaigsime pirmosios biometanu ir elektra varomų traktorių partijos gamybą, 2023 m. pradžioje pradės veikti ir pirmoji biometano jėgainė. Būsimi biometano gamybiniai pajėgumai leis pilnai apsirūpinti patiems ir dalį komercializuoti“, – sakė „AUGA group” generalinis direktorius Kęstutis Juščius.

Augalininkystės segmentas

Geri segmento finansiniai rezultatai buvo pasiekti dėl geresnio 2022 m. sezono derliaus (lyginant su 2021 m.) ir išaugusių produkcijos kainų. Per tris 2022 m. ketvirčius, augalininkystės segmento pardavimo pajamos išaugo 2 proc., lyginant su ankstesniais metais ir siekė 18,71 mln. Eur, kai 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu buvo 18,41 mln. Eur.

Per tris 2022 m. ketvirčius augalininkystės segmento bendrasis pelnas, apimantis žemės ūkio produkcijos pardavimo rezultatą, biologinio turto tikrosios vertės pokyčius bei žemės ūkio subsidijas, siekė 11,96 mln. Eur. Tuo pačiu 2021 m. laikotarpiu buvo užfiksuotas 0,50 mln. Eur bendrasis nuostolis.

Pienininkystės segmentas

Pienininkystės segmento pardavimai trečią 2022 m. ketvirtį buvo ženkliai geresni, nei tuo pačiu metu pernai. Pardavimų pajamos per tris 2022 m. ketvirčius siekė 12,32 mln. Eur, kai 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu – 10,16 mln. Eur. Geresnį rezultatą lėmė išaugusios produkcijos kainos.

Bendrasis segmento pelnas iš viso išaugo iki 1,67 mln. Eur per tris 2022 m. ketvirčius ir buvo 882 proc. didesnis, lyginant su 0,17 mln. Eur bendruoju pelnu tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Grybininkystės segmentas

Pardavimų pajamos per tris 2022 m. ketvirčius grybininkystės segmente siekė 21,17 mln. Eur ir buvo 1 proc. mažesnės, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.

Per devynis šių metų mėnesius segmento energijos kaštai išaugo 1,78 mln. Eur, lyginant su metais prieš tai. Didžiausias energijos kaštų skirtumas pamečiui buvo matomas trečią ketvirtį. Tai didžiąja dalimi ir nulėmė segmento patirtą nuostolį per devynis 2022 m. mėnesius, kuris siekė 1,51 mln. Eur.

Galutiniam vartojimui skirtų produktų segmentas

Nors globalūs įvykiai ir nestabilumas rinkoje turėjo įtakos šio segmento rezultatams pirmoje metų pusėje, trečiame šių metų ketvirtyje matomos pozityvios tendencijos.

Bendrai segmento pardavimai per tris 2022 m. ketvirčius siekė 5,50 mln. Eur ir buvo 13 proc. didesni, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Didelė dalis šių metų pardavimų į svarbiausią ir savo mastu reikšmingiausią grupės rinką JAV bus įvykdyti per paskutinius du 2022 m. ketvirčius. 2022 m. trečio ketvirčio pardavimai siekė 2,78 mln. Eur ir buvo 21 proc. didesni, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.

Veiklos sąnaudos

Grupės veiklos sąnaudos per devynis 2022 m. mėnesius siekė 9,25 mln. Eur, lyginant su 8,22 mln. Eur praėjusiais metais.

Technologijų vystymas

2022 m. grupė planuoja pristatyti pirmąją biometanu ir elektra varomų traktorių partiją, kurie jau 2023 m. pavasarį pradės dirbti laukuose. 2023 m. pradžioje bus užbaigti pirmosios infrastruktūros vystymo darbai ir pradėtas gaminti biometanas. grupė ir toliau vysto specializuotų pašarų technologiją, kuriais siekiama sumažinti galvijų išskiriamas metano emisijas virškinimo metu.