„AUGA group“ 2022 m. 6 mėnesių rezultatai

„AUGA group“ pardavimo pajamos per pirmą 2022 m. pusmetį siekė 33,99 mln. Eur ir buvo 3 proc. didesnės, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu ankstesniais metais, kai pardavimo pajamos buvo 33,13 mln. Eur.

Per pirmus šešis 2022 m. mėnesius, bendrasis grupės pelnas pasiekė 12,43 mln. Eur, žymėdamas 46 proc. augimą, lyginant su praėjusiais metais (8,50 mln. Eur). Ataskaitiniu laikotarpiu grupė uždirbo 3,65 mln. Eur grynojo pelno, kai tuo pačiu metu pernai grynasis pelnas buvo 0,75 mln. Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu grupės EBITDA siekė 15,05 mln. Eur ir buvo 35 proc. didesnė nei ankstesniais metais, kai šis rodiklis siekė 11,14 mln. Eur.

Bendri šių metų pirmojo pusmečio pardavimų rezultatai yra panašūs į praėjusius metus, nes 2022 m. pirmąjį pusmetį buvo parduodamas 2021 m. derlius. Šių metų derliaus pardavimų rezultatai bus matomi tik nuo trečio ketvirčio, tačiau galutinis pelno ir EBITDA rezultatas jau dabar rodo pozityvias tendencijas: pelnas padidėjo, lyginant su ankstesniais metais – didžiąja dalimi dėl šio sezono derliaus rezultato lūkesčių.

„Kaip ir kiti gamybos sektoriaus atstovai šiais metais susidūrėme su iššūkiais dėl drastiškai išaugusių energijos kaštų. Šių dienų kontekstas leidžia daryti išvadą, jog mūsų strateginis žingsnis investuoti į biometano gamybą iš žemės ūkio atliekų ir juo pakeisti veikloje naudojamą iškastinį kurą buvo teisingas. Metų pabaigoje pradėsime biometano gamybą – tai dalinai atsvers patiriamą neprognozuojamą energijos kaštų įtaką ir leis padidinti verslo atsparumą nuo išorės faktorių”, – teigia Kęstutis Juščius, „AUGA group“ generalinis direktorius.

Augalininkystės segmentas

2022 m. birželio 30 d. vertinimu, augalininkystės derlius bus geresnis negu praėjusiais metais, o išaugusios produkcijos kainos kompensuoja padidėjusius gamybos kaštus – tai daro didžiausią įtaką rezultatams. Vis dėlto, galutinį 2022 m. augalininkystės segmento rezultatą grupė galės įvertinti pasibaigus trečiam ketvirčiui. 2021 m. trečią ketvirtį įvyko ženklios pelno dėl biologinio turto pripažinimo tikrąja verte korekcijos, kurios lėmė neigiamą galutinį rezultatą. Orai taip pat turės įtakos galutiniam 2022 m. rezultatui, tikėtina, kad neigiama įtaka šiais metais bus gerokai mažesnė.

Iš viso per pirmąjį 2022 m. pusmetį grupė apskaičiavo 9,62 mln. Eur pelno dėl biologinio turto pripažinimo tikrąja verte. Šis rezultatas yra 47 proc. didesnis, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai jis siekė 6,53 mln. Eur.

Per pirmąjį 2022 m. pusmetį augalininkystės segmento bendrasis pelnas, apimantis žemės ūkio produkcijos pardavimo rezultatą, biologinio turto tikrosios vertės pokyčius bei žemės ūkio subsidijas, pasiekė 11,29 mln. Eur ir buvo 50 proc. didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Pienininkystės segmentas

Pienininkystės segmento rezultatas per pirmąjį 2022 m. pusmetį pagerėjo, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Didžiausią įtaką turėjo augančios produkcijos kainos. Segmento pardavimo pajamos per pirmą 2022 m. pusmetį buvo 8,14 mln. Eur, lyginant su pardavimo pajamomis 6,73 mln. Eur praėjusiais metais. Bendrasis segmento pelnas per pirmąjį 2022 m. pusmetį pasiekė 1,29 mln. Eur. 2021 m. to paties laikotarpio segmento bendrasis nuostolis buvo 0,27 mln. Eur.

Vis dėlto primilžis antrą šių metų ketvirtį sumažėjo 4 proc., lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ketvirčiu. Tam įtakos turėjo prastas praėjusio metų derlius ir dėl to nukentėjusi šių metų pašarų kokybė dėl trūkstamų pašarų ingredientų. Tikimasi, kad po naujojo 2022 m. derliaus pašarų sudėtis bus atnaujinta ir primilžis grįš į buvusį lygį.

Grybininkystės segmentas

Grybininkystės segmente pagrindiniais iššūkiais išlieka augantys kaštai, daugiausia susiję su energetika. Nors gamybos apimtys grįžta į ankstesnį lygį, tačiau energetikos išlaidos per pirmus 6 šių metų mėnesius padidėjo 124 proc., lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Tai lėmė neigiamą grybininkystės segmento rezultatą.

Per pirmą 2022 m. pusmetį grybų auginimo segmento pardavimo pajamos viso siekė 14,28 mln. Eur. Pardavimų rezultatas yra panašus į pasiektą praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu (14,33 mln. Eur).

Bendrasis grybininkystės segmento nuostolis siekė 0,33 mln. Eur. Praėjusiais metais segmento pelnas buvo 0,59 mln. Eur.

Galutiniam vartojimui skirtų produktų segmentas

Grupės duomenimis, segmento rezultatai per pirmąjį 2022 m. pusmetį augimo neparodė.  Pardavimų sezoniškumas galutiniam vartojimui skirtiems produktams didėja, dalis planuotų pardavimų numatoma įgyvendinti trečiame ketvirtyje. Tačiau dėl globalaus infliacijos šuolio, logistikos trukdžių, kurie kelia iššūkius įgyvendinant projektus Japonijoje ir JAV rinkose, numatoma, kad šių metų augimo planas segmente nebus įvykdytas.

Per pirmąjį 2022 m. pusmetį segmento pardavimai siekė 2,72 mln. Eur, kai tuo pačiu laikotarpiu pernai segmento pardavimai buvo 2,59 mln. Eur. Galutiniam vartojimui skirtų produktų segmento bendrasis pelnas per pirmąjį 2022 m. pusmetį buvo 0,19 mln. Eur. 2021 m. ataskaitiniu laikotarpiu šis rodiklis siekė 0,66 mln. Eur. Augantys kaštai taip pat turėjo įtakos šio segmento pelningumui.

Veiklos sąnaudos

Grupės veiklos sąnaudos per 2022 m. du ketvirčius siekė 5,78 mln. Eur, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, kai veiklos sąnaudos buvo su 5,15 mln. Eur. Šis augimas daugiausia susijęs su padidėjusiomis darbo užmokesčio, pardavimų, draudimo sąnaudomis.

Technologijų vystymas

Grupė tęsia technologinių projektų įgyvendinimą numatytą per 2022 m. Vystomi biometano gamybos infrastruktūros objektai, vienas jų jau šių metų pabaigoje pradės gamybą. Būsimi biometano gamybiniai pajėgumai leis pilnai padengti grupės poreikį. Per paskutinį metų ketvirtį grupė planuoja pabaigti pirmąją biometano ir elektra varomų traktorių partiją. Taip pat grupė tęsia specializuotų pašarų technologijos bandymus, kurių tikslas – didesnis primilžis ir mažesnis galvijų virškinimo metu išmetamas CO2 emisijų kiekis.