„AUGA group" 2022 m. 3 mėnesių rezultatai

„AUGA group” pardavimo pajamos per pirmuosius 3 šių metų mėnesius siekė 17,56 mln. EUR ir buvo 10 proc. mažesnės, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2021 m., kai pardavimo pajamos buvo 19,48 mln. EUR. Mažesnius 2022 m. pirmo ketvirčio pardavimus lėmė mažesnis ankstesnių metų derlius. Tačiau galutinis rezultatas atspindi 2022 m. veiklą – grupės bendrasis pelnas 2022 m. pirmą ketvirtį padidėjo 25 proc. ir buvo 5,65 mln. Eur, lyginant su praėjusiais metais, kai bendrasis pelnas siekė 4,51 mln. Eur. Šį augimą daugiausia lėmė augalininkystės segmentas, dėl ženkliai išaugusių produkcijos kainų. Per 3 mėnesių laikotarpį grupės grynasis pelnas siekė 1,21 mln. EUR.

Grupės duomenimis, EBITDA per 2022 m. 3 mėnesių laikotarpį siekė 6,71 mln. EUR ir buvo 17 proc. didesnė, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, kai EBITDA sudarė 5,74 mln. EUR.

„2021 m. grupei buvo kupini iššūkių, bet dabartinė situacija leidžia daryti pozityvias prognozes šiems metams – sėja įvyko pagal planą, pasėliai yra geros būklės, oro sąlygos augalininkystės segmentui taip pat yra geros. Be to, augalininkystės produkcijos kainos yra ženkliai išaugusios. Džiugu ir tai, jog grupės skiriamas dėmesys tvariųjų technologijų vystymui duoda rezultatų – jau pradėjome ruoštis pirmosios traktorių partijos gamybai, toliau tęsiame specializuotų pašarų technologijos bandymus ir jau atliekame pirmuosius emisijų matavimus, o 2022 m. pradžioje gautas finansavimas leido pradėti biometano gamybos vystymo darbus“, – sakė „AUGA group” generalinis direktorius Kęstutis Juščius.

Augalininkystės segmentas

Iš viso per pirmąjį 2022 m. ketvirtį grupės įmonės apskaičiavo 5,86 mln. Eur pelno dėl biologinio turto pripažinimo tikrąja verte, kai tuo pačiu laikotarpiu pernai jis siekė 3,61 mln. Eur. Nors galutinį 2022 m. augalininkystės segmento rezultatą bus galima įvertinti tik trečiame ketvirtyje, grupė tikisi geresnio segmento rezultato 2022 m., lyginant su ankstesniais metais, dėl išaugusių produkcijos kainų ir geros pasėlių būklės.

Per tris 2022 m. mėnesius augalininkystės segmento bendrasis pelnas siekė 4,94 mln. EUR. Tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais buvo užfiksuotas 3,43 mln. EUR bendrasis pelnas.

Pienininkystės segmentas

Grupės duomenimis, pienininkystės segmento rezultatai stabiliai gerėja: primilžis auga, o padidėjusios produkcijos kainos sėkmingai augina segmento finansinius rodiklius. Pienininkystės pardavimų pajamos ataskaitiniu laikotarpiu siekė 4,05 mln. EUR ir buvo 23 proc. didesnės, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai segmento pardavimai buvo 3,28 mln. Eur.

Bendrasis segmento pelnas per pirmus tris 2022 m. mėnesius išaugo 171 proc. ir siekė 0,57 mln. EUR. 2021 m. to paties laikotarpio segmento bendrasis pelnas buvo 0,21 mln. Eur.

Grybininkystės segmentas

Pardavimo pajamos grybininkystės segmente sumažėjo 3 proc. per pirmus tris 2022 m. mėnesius, lyginant su praėjusių metų to paties laikotarpio pardavimais. 2022 m. ataskaitinio laikotarpio pardavimai iš viso siekė 7,01 mln. EUR, kai praėjusiais metais buvo 7,26 mln. EUR. Bendrasis segmento nuostolis 2022 m. buvo 0,13 mln. Eur, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai segmento pelnas sudarė 0,50 mln. Eur.

Tokį grybininkystės segmento rezultatą lėmė augantys energetikos, darbuotojų atlyginimų kaštai. Nors grupė nuolat veda derybas dėl pardavimo kainų peržiūros, visgi tai dar neturėjo įtakos pirmojo ketvirčio segmento rezultatams. Neigiamą segmento rezultatą lėmė ir anksčiau patirti gamybiniai iššūkiai bei COVID-19 pandemija dėl kurių segmentas dar nepasiekė ankstesnių gamybos apimčių.

Galutiniam vartojimui skirtų produktų segmentas

Bendrai pardavimo pajamos šiame segmente per pirmus tris 2022 m. mėnesius buvo 1,41 mln. EUR, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai šio segmento pardavimai siekė 1,42 mln. Eur. Grupės duomenimis, ataskaitiniu laikotarpiu galutiniam vartojimui skirtų produktų segmento bendrasis pelnas sumažėjo 29 proc. ir siekė 0,27 mln. Eur (2021 m. to paties laikotarpio bendrasis pelnas buvo 0,38 mln. Eur).

Nors segmento pasiekti rezultatai per 3 šių metų mėnesius nerodo augimo, tačiau tai atitinka grupės planus – didėjant sezoniškumui, didelę dalį naujų pardavimų pagal turimus kontraktus su klientais planuojama įgyvendinti antrą bei trečią ketvirtį.

Veiklos sąnaudos

Grupės veiklos sąnaudos per tris 2022 m. mėnesius siekė 2,94 mln. EUR, lyginant su praėjusiu laikotarpiu pernai, kai veiklos sąnaudos buvo 2,53 mln. Eur. Šis augimas daugiausia susijęs su padidėjusiomis darbo užmokesčio, pardavimų, draudimo sąnaudomis.

Technologijų vystymas

Pirmąjį metų ketvirtį buvo pasirašytos beveik 10 mln. Eur finansavimo sutartys su KŪB „Pagalbos verslui fondu” ir UAB Medicinos banku, kurios trumpuoju laikotarpiu užtikrins grupės finansinį stabilumą, o ilguoju laikotarpiu leis grupei tęsti strategijoje numatytų technologinių projektų vystymą bei pradėti jų komercializavimą. Tikimasi, kad 2022 m. taps esminiais grupės technologinio proveržio metais – „AUGA group” planuoja paleisti biometano gamybą, pradėti traktorių pirmosios partijos gamybą, įdarbinti pagamintus traktorius grupės laukuose, užbaigti specializuotų pašarų technologijos bandymus. Šie technologiniai projektai yra dalis grupės strategijos, kuria siekiama tapti žemės ūkio technologijų (angl. AgTech) bendrove.