„AUGA group“ 2022 m. 12 mėnesių rezultatai

2022 m. „AUGA group” ir jos dukterinės bendrovės (toliau – Grupė) pagerino bendrus rezultatus, lyginant su 2021 m. Remiantis Grupės duomenimis, pardavimo pajamos per 2022 m. 12 mėn. laikotarpį augo 12 proc. ir pasiekė 80,09 mln. Eur, kai tuo pačiu laikotarpiu pernai buvo 71,72 mln. Eur.

Grupės bendrasis pelnas 2022 m. siekė 15,20 mln. Eur ir buvo 285 proc. didesnis, lyginant su ankstesnių metų tuo pačiu laikotarpiu. Grynasis nuostolis sumažėjo nuo 15,44 mln. Eur iki 2,72 mln. Eur, o EBITDA augo 115 proc. – nuo 9,10 mln. Eur 2021 m. iki 19,55 mln. Eur 2022 m.

„Bendram 2022 m. rezultatui didelę įtaką turėjo pasauliniai įvykiai. Kylančios tiek žaliavų, tiek galutinių produktų kainos augino Grupės pajamas, tačiau kilusi energetinė krizė ir kiti veiksniai lėmė padidėjusius gamybos kaštus ir neleido pasiekti pelningumo rodiklių. Vien energijos bei kuro kaštai per 2022 m. padidėjo virš 7 mln. Eur, lyginant su ankstesniais metais. Nepaisant to, mes aktyviai dirbame įgyvendindami Grupės strategiją ir inovacijų darbotvarkę. 2023 m. vasario pradžioje pristatėme biometanu ir elektra varomą traktorių iš pirmosios gamybos partijos, toliau vystome kitus technologinius projektus ir peržiūrime Grupės struktūrą“, –  sakė „AUGA group” generalinis direktorius Kęstutis Juščius.

Augalininkystės segmentas

2022 m. augalininkystės segmento pardavimo pajamos išaugo 17 proc., lyginant su ankstesniais metais ir siekė 27,58 mln. Eur, kai 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu buvo 23,56 mln. Eur. Nors 2022 m. derlius vidutiniškas, gerus rezultatus leido pasiekti aukštos žaliavų kainos.

2022 m. segmento bendrasis pelnas, apimantis žemės ūkio produkcijos pardavimo rezultatą, biologinio turto tikrosios vertės pokyčius bei žemės ūkio subsidijas, siekė 12,30 mln. Eur. Tuo pačiu 2021 m. laikotarpiu jis siekė 0,89 mln. Eur.

Grupė 2022 m. pabaigoje pasėjo 17 tūkst. ha ploto žieminėmis kultūromis. Grupės vertinimu, žiemos orai buvo pakankamai geri ir neturėjo didelės neigiamos įtakos pasėliams.

Pienininkystės segmentas

Segmento rezultatai 2022 m. buvo ženkliai geresni, lyginant su 2021 m. Pardavimų pajamos 2022 m. siekė 16,50 mln. Eur, kai 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu – 13,61 mln. Eur.

2022 m. bendrasis segmento pelnas išaugo iki 2,57 mln. Eur ir buvo 202 proc. didesnis, lyginant su 0,85 mln. Eur bendruoju pelnu tuo pačiu laikotarpiu pernai. Išaugusios produkcijos pardavimo kainos kompensavo padidėjusią gamybos savikainą.

Grybininkystės segmentas

Energetinė krizė labiausiai palietė grybininkystės segmentą. Energijos, transporto kaštai per 2022 m. išaugo 65 proc., lyginant su ankstesniais metais.

Pardavimų pajamos 2022 m. siekė 27,90 mln. Eur ir buvo 2 proc. mažesnės, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Bendrai 2022 m. segmentas patyrė 1,40 mln. EUR bendrąjį nuostolį, nors paskutinis metų ketvirtis parodė pozityvius pokyčius – uždirbta 0,08 mln. Eur bendrojo pelno.

Galutiniam vartojimui skirtų produktų segmentas

Kaip buvo skelbta ir anksčiau – pirmasis pusmetis nebuvo itin sėkmingas šiam segmentui dėl įvairių pasaulinių įvykių. Tačiau trečią ketvirtį įvykęs teigiamas proveržis matomas ir ketvirtajame ketvirtyje – pardavimų augimas grįžo į planuotą lygį ir pasiekė 8,12 mln. Eur per 2022 m., arba 31 proc. daugiau nei 2021 m.

2022 m. bendrasis segmento pelnas pasiekė 1,74 mln. Eur, kai 2021 m. buvo 1,54 mln. Eur. Grupė planavo pasiekti dar geresnius rezultatus, tačiau kainų didinimas dėl išaugusios savikainos atsiliko, užtrukęs pasiruošimas dėl naujų produktų išleidimo į rinką neleido pasiekti planų 2022 m., nors tai turės teigiamos įtakos jau 2023 m. rezultatams.

Veiklos sąnaudos

Grupės veiklos sąnaudos 2022 m. siekė 13,01 mln. Eur, lyginant su 14,36 mln. Eur praėjusiais metais.

Strategijos įgyvendinimas

Grupė ir toliau skiria didelį dėmesį inovacijų darbotvarkės tikslams pasiekti – 2023 m. vasario mėnesio pradžioje pristatė biometanu ir elektra varomą traktorių iš pirmosios gamybos partijos. Tų pačių metų pavasarį pirmosios gamybos traktoriai jau dirbs laukuose. 2023 m. pradžioje bus užbaigti pirmosios biometano infrastruktūros vystymo darbai ir pradėtas gaminti biometanas. Iki trečio šių metų ketvirčio planuojama paleisti dar dvi biometano jėgaines. Taip pat toliau tęsiami pašarų technologijų kūrimo ir bandymų darbai.

Kaip skelbta ir anksčiau, Grupė įgyvendina struktūrinius pokyčius, siekdama išpildyti 2020 m. paskelbtos Grupės penkerių metų strategijos efektyvumo ir inovacijų darbotvarkių tikslus.  Bendrovė optimizuoja vidinius procesus bei kuria aiškesnę ir paprastesnę Grupės struktūrą, koncentruoja technologines veiklas įmonėje „AUGA Tech“.

Finansiniai duomenys MS Excel formatu

Siekiant sudaryti geresnes sąlygas investuotojams susipažinti su Grupės finansiniais duomenimis ir juos analizuoti, Grupė paruošė ir savo interneto tinklapyje viešai skelbia istorinius, įskaitant naujausio ataskaitinio laikotarpio, finansinius duomenis MS Excel formatu. Duomenys pasiekiami šia nuoroda: https://auga.lt/investuotojams/ataskaitos-ir-prezentacijos/ketvirtiniai-ir-metiniai-rezultatai/