„AUGA group“ 2017 metų grynasis pelnas išaugo daugiau kaip du kartus

Ekologiškų produktų gamintojos „AUGA group“ 2017 metų neaudituotos pardavimo pajamos siekė 48,78 mln. eurų ir buvo 23% didesnės nei 2016 m. atitinkamą laikotarpį, kai jos sudarė 39,63 mln. eurų.

Grupė 2017 metais uždirbo 15,25 mln. eurų konsoliduoto bendrojo pelno, 41% daugiau nei 2016 metais, kai buvo uždirbta 10,77 mln. eurų konsoliduoto bendrojo pelno.

Didžiausią teigiamą įtaką konsoliduoto bendrojo pelno augimui 2017 metais turėjo augalininkystės segmentas, kurio rezultatai reikšmingai gerėjo dėl geresnio pagrindinių auginamų kultūrų derliaus ir didesnių ekologiškos produkcijos kainų. Gyvulininkystės rezultatai taip pat pagerėjo dėl aukštesnių pieno supirkimo kainų. 2017 metų grybininkystės rezultatai buvo prastesni nei 2016 metais dėl 2017 metų I ketvirtį susidariusių gamybinių nesklandumų, lėmusių grybų derliaus laikiną sumažėjimą.

AUGA group, AB grupės 2017 m. veiklos sąnaudos siekė 8,99 mln. eurų ir buvo 28% didesnės nei 2016 metais, kai jos sudarė 7,01 mln. eurų. Veiklos sąnaudas didino dėl įmonės plėtros išaugęs darbuotojų skaičius, taip pat kitos su naujais įsigijimais susijusios išlaidos. Sąnaudos augo ir dėl AUGA prekės ženklo ir galutinių produktų linijos vystymo, investicijų į marketingą bei eksporto plėtrą.

2017 metų dvylikos mėnesių grupės konsoliduota EBITDA išaugo 36% iki 13,10 mln. eurų. Atitinkamai 2016 m. dvylikos mėnesių grupės konsoliduota EBITDA siekė 9,62  mln. eurų.

Grupės 2017 m. grynasis pelnas siekė 4,82 mln. eurų ir buvo daugiau nei du kartus didesnis nei 2016 metais, kuomet grynojo pelno gauta 2,15 mln. eurų.

„Finansinių rodiklių augimą labiausiai lėmė tai, kad grupės bendrovių derlius jau buvo sertifikuotas kaip ekologiškas, o ekologiškos produkcijos kainos yra aukštesnės. Dėl diegiamų technologijų ir inovacijų  padidėjo ir pagrindinių vasarą nuimamų augalininkystės kultūrų derlingumas. Tačiau liūtys pakenkė grikių, sojų, kukurūzų, cukrinių runkelių ir kitų vėlyvųjų kultūrų derliui. Bendrovės vertinimu, šie nuostoliai sudarė apie 2 mln. eurų“ – teigia AUGA group, AB generalinis direktorius Linas Bulzgys.

2017 metais grupės įmonės derlių nuėmė iš 27 tūkst. ha ploto. 2018 metais, užbaigus 2017 metų pradžioje įsigytos UAB „KTG Agrar“ ir 2018 m vasario 26 dieną įsigytos UAB „Raseinių agra“ integraciją į grupės veiklą, derlių planuojama nuimti iš 38 tūkst. ha ploto.

Daugiau informacijos:

Generalinis direktorius

Linas Bulzgys

+370 5 233 5340