„AUGA group“ 12 mėnesių rezultatai

Remiantis „AUGA group“ duomenimis, pardavimo pajamos per 2021 m. 12 mėn. laikotarpį siekė 71,78 mln. Eur, kai tuo pačiu laikotarpiu pernai buvo 83,07 mln. Eur. Grupės bendrasis pelnas 2021 m. siekė 3,92 mln. Eur, grynasis nuostolis buvo 14,03 mln. Eur, o EBITDA –  9,06 mln. Eur.

Besikeičiančios klimato sąlygos ir stichiniai karščiai sezono metu lėmė iššūkius gamyboje 2021 m. Tai turėjo daugiausia įtakos bendriems metiniams rezultatams ir lėmė nuostolius, kaip tai jau atsispindėjo ir 9 mėn. ataskaitoje. Ketvirtą ketvirtį buvo suformuoti gautinų sumų atidėjimai, taip pat nuostolis padidėjo ir dėl papildomų atsargų nurašymų.

2021 m. bendriems rezultatams didžiausią įtaką turėjo sąlyginai mažas derlius augalininkystės segmente, kurį lėmė stichiniai karščiai birželio ir liepos mėnesiais. Tačiau išaugusios augalininkystės produktų rinkos kainos, kuriomis jau pradedame rengti susitarimus dėl būsimo derliaus, leidžia tikėtis geresnių šio segmento rezultatų ateityje. Pienininkystės segmente pirmąjį pusmetį nepavyko pasiekti norimų primilžio rezultatų, tačiau dėl strateginio grupės dėmesio šiam segmentui, antrąją metų pusę rezultatai rodė teigiamus pokyčius. 2021 m. primilžis buvo 1 proc. didesnis, lyginant su metais prieš tai. Mažesnius ataskaitinio laikotarpio grybininkystės segmento rezultatus lėmė gamybos iššūkiai ir COVID-19 pandemija, dėl ko sumažėjo gamybos apimtys. Galutiniam vartojimui skirtų produktų segmento planus koregavo sutrikusi logistika visame pasaulyje, tačiau segmentas ir toliau augo – skaičiuojama, kad 2021 m. šio segmento augimas siekė 27 proc.

„Nepaisant šių iššūkių, bendrovei pavyko rasti susitarimus su finansinėmis institucijomis. Jie užtikrins finansavimą ir leis toliau vystyti strategijoje numatytus technologinius projektus, kuriuos kurti pradėjome dar prieš keletą metų, bei pradėti juos komercializuoti. Per 2022 m. planuojame paleisti biometano gamybą, ūkiuose įdarbinti „AUGA group“ sukurtus nulinių emisijų hibridinius traktorius, užbaigti specializuotų pašarų technologijos bandymus. Po šių investicijų, turėdami tvirtą technologinį pamatą ir sukurtas bei veikiančias inovacijas stiprinsime šį verslo segmentą. Imsimės sukurtų technologijų komercializavimo ir plėtros, pritraukdami papildomo kapitalo šios srities vystymui“, – sako Kęstutis Juščius, „AUGA group“ generalinis direktorius.

Siekdama sudaryti geresnes sąlygas investuotojams susipažinti su grupės finansiniais duomenimis ir juos analizuoti, grupė paruošė ir savo interneto tinklapyje viešai skelbia istorinius, įskaitant naujausio ataskaitinio laikotarpio, finansinius duomenis MS Excel formatu. Duomenys pasiekiami šia nuoroda: https://auga.lt/investuotojams/ataskaitos-ir-prezentacijos/#tabs