AB „Agrowill Group“ audituoti finansiniai rezultatai – geresni nei preliminariai skelbti

AB „Agrowill Group“ šaukia akcininkų susirinkimą, kuriam teikiami tvirtinti audituoti 2015 metų rezultatai. Rezultatai yra geresni nei skelbti preliminarioje neaudituotoje ataskaitoje vasario mėn. Ataskaita teikiama tvirtinti vėliau nei planuota dėl auditoriaus „KPMG Baltics“ išvadų vėlavimo.
Auditoriams pateikus išvadą dėl įmonių grupės finansinių rezultatų, skelbiama, kad 2015 m. AB „Agrowill Group“ dvylikos mėnesių grynasis pelnas sudarė 5,56 mln. eurų, arba 1,7 mln. eurų daugiau nei skelbta tarpinėje neaudituotoje finansinėje ataskaitoje vasario mėnesį. Audituotoje ataskaitoje taip pat nurodyta, kad 2015 m. dvylikos mėnesių EBITDA buvo 10,78 mln. eurų, arba 0,22 mln. eurų daugiau nei skelbta vasarį.
„Audituoti finansiniai rezultatai yra geresni nei skelbti preliminarioje neaudituotoje ataskaitoje. Tai įtakojo papildomai atliktas valdomų žemių pervertinimas (apie 0,6 mln. eurų) bei atidėtųjų pelno mokesčių iškėlimas iš pelno nuostolio ataskaitos tiesiai į nuosavybės straipsnius (apie 0,8 mln. eurų) ir kiti mažiau reikšmingi koregavimai.“ – teigia AB „Agrowill Group“ generalinis direktorius Linas Bulzgys.
Įmonių grupė kiek anksčiau informavo, kad dėl auditoriaus „KPMG Baltics“ išvados vėlavimo 2015 m. įmonės audituota finansinė informacija nebuvo laiku viešai paskelbta. Dėl šios priežasties buvo sustabdyta prekyba AB „Agrowill Group“ akcijomis Vilniaus „Nasdaq OMX Vilnius“ ir Varšuvos biržose. Paskelbus audituotas finansines ataskaitas, akcijų prekyba biržoje bus atnaujinta nuo liepos 20 d.
„Visada siekėme ir sieksime maksimalaus atvirumo ir skaidrumo bendraujant su investuotojais. Mūsų pareiga – laiku pateikti investuotojams visą išsamią ir tikslią informaciją apie įmonės finansinę padėtį. Deja, dėl, mūsų supratimu, nepagrįsto „KPMG Baltics“ audito procedūrų uždelsimo ir vėlavimo užbaigti auditą net 2,5 mėnesio, to negalėjome atlikti numatytais terminais. Manome, kad bendrovės dalykinei reputacijai ir įvaizdžiui tuo padaryta reikšminga žala, o tokia audito praktika neturėtų būti toleruojama verslo bendruomenės.“ – sakė AB „Agrowill Group“ generalinis direktorius Linas Bulzgys.
„Agrowill Group“ ir toliau nuosekliai vykdo naujo tvaraus ūkininkavimo vizijos įgyvendinimą. Bendrovė siekia tapti pažangiausiu ekologiniu ūkiu Europoje, pagrindinį dėmesį sutelkdama į ekologiškų žemdirbystės ir gyvulininkystės produktų gamybą bei inovacijų kūrimą.

Daugiau informacijos:
Linas Bulzgys, AB „Agrowill Group“ generalinis direktorius, tel. +370 685 16 267