Tvarūs produktai

Šiandien „AUGA“ ūkiuose augindami ekologišką produkciją savaime prisidedame prie mažesnio poveikio aplinkai. Taikome bearimines technologijas, kurios išsaugoti natūralią dirvožemio bioįvairovę, vystome uždaro ciklo modelį ir panaudojame kitose žemės ūkio veiklose susidarančias atliekas, naudojame žaliąją elektros energiją. Tačiau suprantame, kad to negana, siekiant tiekti maistą be kainos gamtai.

Esame tvarumo kelionėje, norėdami iš esmės sumažinti emisijas kiekvienam savo produktui ir pasiekti klimato neutralumą iki 2030 m. Norime papasakoti, kaip tai darome.

Grūdiniai produktai

„AUGA“ ekologiniuose ūkiuose auginami įvairūs javai, kurie vėliau naudojami gaminti „AUGA” grūdinius produktus: kvietinius, ruginius, speltos miltus, avižinius dribsnius ar įvairių skonių košes. Ūkiai laikosi ekologijoje būtinų standartų – augalai tręšiami tik natūraliomis trąšomis nenaudojami pesticidai ar kiti chemikalai.

Tačiau to negana siekiant sukurti tvarią maisto gamybos grandinę, kuri šiandien yra atsakinga už ketvirtadalį šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą pasaulyje. Tam, kad tai pakeistų, „AUGA“ kuria inovatyvias technologijas, kurios leis užauginti grūdiniams produktams reikalingas žaliavas be kainos gamtai.

 Šiandien augalininkystės ūkiuose taikoma regeneracinė sėjomaina. Nuo įprastos sėjomainos (periodinės 2-3 kultūrų kaitos kasmet) ji skiriasi tuo, kad varpinės kultūros (kviečiai, miežiai, avižos, rugiai) yra keičiamos daugiametėmis žolėmis (tokiomis kaip liucerna ar dobilai) arba ankštinėmis kultūromis (tokiomis kaip žirniai, pupos, soja), galinčiomis fiksuoti dirvožemyje azotą. Tokiu būdu mažinant organinių trąšų, kurios taip pat sukelia emisijas, poreikį.

2021 m. „AUGA“ pristatė hibridinį biometanu ir elektra varomą traktorių „AUGA M1“, profesionaliam naudojimui, kuris leis tvariau atlikti augalininkystės darbus, nenaudojant iškastinio kuro ir sutaupant iki 30 proc. bendrų veiklos emisijų. Planuojame, kad jau 2022 m. šie traktoriai bus naudojami „AUGA“ ūkiuose ir reikšmingai prisidės prie tvaresnės maisto gamybos grandinės.

Kiaušiniai

„AUGA“ paukštininkystės ūkyje, įsikūrusiame Lietuvoje, yra auginamos ekologiškus kiaušinius dedančios vištos. Mobilūs paukštynai įrengti „AUGA“ ūkyje, kuriame vištos gali laisvai lakstyti po pievą. Kas 2 – 3 mėnesius paukščių ganyklos yra perkeliamos į kitą švarią pievą, kad vištos būtų apsaugotos nuo ligų. Paukščiams auginti nėra naudojami antibiotikai, vištos lesa ekologišką lesalą, užaugintą „AUGA” ūkiuose.

„AUGA“ veikia uždaro ciklo principu – visas kitose veiklose susidarančias atliekas panaudojame. Auginamų vištų mėšlas yra naudojamas augalininkystės ūkių tręšimui. „AUGA“ tausoja gamtą, todėl vištų ūkiuose yra naudojama atsinaujinanti elektros energija iš vietoje įrengtos saulės ir vėjo jėgainės.

Be to, paukštininkystėje susidarančios atliekos bus naudojamos biodujų gamybai iš kurių bus gaunamas biometanas. Pastarasis, kaip kuras, bus naudojamas „AUGA“ sukurtiems ir masinei gamybai išvystytiems hibridiniams traktoriams.