Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu netraucētu vietnes darbību, uzlabotu vietnes funkcionalitāti un lietotāja pieredzi, kā arī statistikas vajadzībām. Vietnes darbība ar deaktivizētām sīkdatnēm var būt ierobežota. Turpinot pārlūkot vai nospiežot PIEKRĪTU, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkāka informācija par sīkdatnēm un to paredzēto mērķi un par to, kā jūs varat nepiekrist to lietošanai, ir pieejama AUGA Group, AB konfidencialitātes politikā. Privacy Policy.

Ekoloģiska pārtika bez cenas dabai

Mūsu vīzija — AUGA kā ilgtspējīgas pārtikas un dzīvesveida sinonīms
Augšanas process
Zeme

Mums ir svarīgi, lai pārtika būtu ekoloģiska un ražota ilgtspējīgi. Tāpēc mēs īpaši rūpējamies par zemi, nepiesārņojam to ar ķīmiskām vielām un saglabājam bioloģisko dažādību.
Mēs ievērojam slēgta apļa ekoloģiskās lauksaimniecības principu — mūsu darbības papildina cita citu. Kultūraugi tiek izmantoti liellopu barošanai, bet salmi nonāk sēņu kompostā. Mājlopu mēslus izmanto kultūraugu mēslošanā un komposta veidošanā. Vēlāk arī tas kļūst par kultūraugu mēslojumu.
Izmantojot kultūraugu rotāciju, mēs dabīgi bagātinām augsni un barojam to tikai ar ekoloģisko mēslojumu. Šādā veidā zeme kļūst auglīgāka un noturīgāka pret eroziju un mēs to varam ar lepnumu nodot nākamajām paaudzēm.
Pašlaik visspiedīgākā globālā problēma ir klimata izmaiņas, un lauksaimniecība ir globāli atbildīga par gandrīz ceturtdaļu no siltumnīcas gāzu izmešiem. Mēs, uzņēmuma AUGA darbinieki, esam apņēmušies pievērsties šai problēmai un mērām savus izmešus, izvirzām specifiskus samazināšanas mērķus un esam izstrādājuši stratēģiju to sasniegšanai.

Tehnoloģija

AUGA saimniecībās mēs izmantojam modernas iekārtas, lietojam minimālas augsnes apstrādes tehnoloģijas un paši tās izstrādājam.
Mēs uzskatām, ka lauksaimniecības radīto siltumnīcas gāzu izmešu samazināšanu, pašreizējo efektivitātes trūkumu risinājumus ekoloģiskajā lauksaimniecībā un jauna ilgtspējīgas pārtikas standarta attīstību var sasniegt tikai ar tehnoloģiskiem izgudrojumiem un inovācijām.
Mūsu jaunais ilgtspējīgas ekoloģiskās lauksaimniecības arhitektūras (SOFA) modelis sniedz iespēju piegādāt ekoloģisku pārtiku bez kaitējuma dabai, izmantojot AGTECH ar biogāzes cikla infrastruktūru un transportlīdzekļiem, specializētu barošanas tehnoloģiju un reģenerējošu kultūraugu rotāciju.

Cilvēki

1 200. Visi šie cilvēku AUGA saimniecībās rūpējas par kultūraugiem, mājlopiem un pastāvīgiem uzlabojumiem, kā arī jaunu tehnoloģiju attīstību, lai mūsu audzētā pārtika sagādātu prieku jums un tiktu ražota ilgtspējīgi.
AUGA komandā kopā strādā lauksaimniecības profesionāļi un tehniskie inženieri ar ilggadīgu pieredzi, kā arī finanšu, mārketinga, pārdošanas un citu jomu eksperti.
Darbiniekus motivē ne tikai konkurētspējīgas algas, bet arī kopīgas pieredzes iespējas, papildu ieguvumi un izaugsmes iespējas, īstenojot mūsu kopējo vīziju, proti, padarīt AUGA par ilgtspējīgas pārtikas un dzīvesveida sinonīmu.